We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
16
MAY

Ind og ud af danskfaget

09:30
13:30
BALLE Kursus & Læring
Event organized by BALLE Kursus & Læring

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

konkrete ideer til samspillet mellem mundtlige og skriftlige aktiviteter i dansk

Danskfagets fire kompetenceområder skal være i spil – om ikke i alle faglige forløb – så gerne i de fleste.

Hvordan kommer de det, hvilke danskfaglige aktiviteter er oplagte, og hvilke gode undervisningsmaterialer skal vi vælge?

Der er nye krav til de skriftlige prøver, og de spiller på flere måde godt sammen med de færdigheder, som eleverne også skal vise ved den mundtlige prøve. Derfor er fokus på dette kursus helhed og sammenhæng i undervisningen.

Gennem forskellige eksempler på korte og længere danskfaglige forløb arbejder vi os på dette kursus rundt i fagets muligheder og udfordringer.

Nøgleord til programmet:

Genrer og teksttyper
Gode tekster i forskellige modaliteter
Danskfaglige tilgange
Kildebevidsthed og kildeanvendelse
Overblik, fordybelse og formidling
Planlægning og evaluering
Skriftlig og mundtlig prøve i dansk
Årsplanlægning
Målgruppe:
Kurset retter sig mod dansklærere, der underviser i 7. - 10. klasse på efterskoler, 10. klassescentre og friskoler. Du kan både være helt ny dansklærer – eller erfaren – og trænge til at forny din undervisning.

Birgitte Therkildsen
Dansklærer gennem 25 år, danskfaglig konsulent, lærebogsforfatter og medlem af opgavekommissionen for dansk, skriftlig fremstilling.
www.grebomdansk.dk

Finn Bangsgaard
Dansklærer, konsulent i VIA-CFU og medlem af opgavekommissionen for dansk, skriftlig fremstilling.