We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Forumteater

09:00
12:00
Batteriet Nord-Norge
Event organized by Batteriet Nord-Norge

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Velkommen til Forumteater!

Du er hjertelig velkommen til å være med på forumteater, sammen med deltakere fra Tverlandet mottak!

I arbeidet med å integrere asylsøkere og flyktninger har vi valgt å bruke forumteater som en av arbeidsformene. Denne arbeidsformen åpner opp for at deltakerne sammen får utforske ulike problemstillinger i praksis. I forumteateret formidles en eller flere problemstillinger gjennom et spill som eksemplifiserer dette.
Vi tar for oss ulike tema hver gang, så følg med!

Tidspunkt og tema:
11. April - Etikk og oppførsel –Folkets Hus
25. April - Normer og regler i det norske samfunnet – Sted kommer
09. Mai - Sosial kontorll – Sted kommer
23. Mai - Norsk arbeidsliv – Sted kommer
06. Juni - Etikk og oppførsel (Samme tema, men ulike aspekter) –Sted kommer
Tidspunktet er 9:00-12:00 hver gang.

Vi har ikke som mål å finne frem til ett gyldig svar eller en fasit. Her handler det mer om å utforske mulighetsrommet og drøfte ulike handlingsalternativer. Publikum må i første omgang identifisere og gjenkjenne utfordringene og problemene, før de sammen prøver ut ulike måter å møte disse situasjonene på.

For å nærme oss de aktuelle temaene bruker vi ulike deltakeraktive arbeidsformer. Aktivitetene innebærer at deltakerne enten må ut på gulvet å gjøre noe fysisk eller må dele sine tanker i plenum eller mindre grupper.

Prosjektet følges opp av forskningsprogrammet Cit-egration. Et forskningsprogram der det forskes på ulike integreringsmetoder, og hva som skal til for at møter mellom ulike kulturer fører til integrering.

Forumteater er åpent for alle, og det er gratis å delta!