We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
16
APR

LEAN System - Xây dựng quy trình làm việc Doanh nghiệp tinh gọn

08:15
17:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Bạn có hay bị mất khách hàng không? Mỗi ngày có 10 khách hàng tương tác tuy nhiên bạn chỉ chốt được 1 đến 2 khách? Tại sao vậy?

Bạn có nhân viên chưa? Bạn có biết cách phát huy kỹ năng và khả năng làm việc của nhân viên không? Cách nào để ra quy trình làm việc mà mỗi phút giây nhân viên phát huy hiệu quả năng suất làm việc của mình?

Xem thông tin khóa học tại link:

http://betraining.org/betraining-hoat-dong/khoa-hoc-lean-system-giup-ban-nhieu-khach-hang-cung-san-pham-vuot-troi.html

Hotline: 0937 93 95 98