We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
15
APR

Teeth whitening ( wybielanie zębów)

10:00
Beauty Revolution
Event organized by Beauty Revolution

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Teeth whitening at Spalding !!! 15 april in Beauty Revolution 56 Double Street Bureau B & C PE11 2AB Spalding (Lincolnshire) Subscriptions, please contact us by phone Tel. 07749942877 Teeth whitening - £ 100 per person For people sign up for a treatment with an accompanying person, a promotional price - 70 £ per person I am asking you to make a deposit of £ 20 to avoid blocking the deadline for those really interested. The tooth whitening treatment lasts for 1 hour, during the treatment, a special contribution of Sodium Percarbonate gel and an irradiated lamp with fluorescent light, a gel and a Swiss-made machine are applied to the teeth 3 times for 15 minutes. Whitening effect from 2 to 5 shades. For better results, you can clean tooth enamel from the dentist before whitening. All types of fillings and dead or artificial teeth are not bleached !!! The effect of whitening depending on the enamel and how much we drink colors such as tea, wine, etc. or smoke cigarettes lasting 2-3 months. The treatment can be done again after one month and then it can be repeated after 3 months. The treatment does not irritate the tooth or gum, it is painless. I often have questions from the customer what is the whitening effect? I will answer the difference between teeth whitening in the Aesthetic Medicine Departments and whitening in the Dental Office. There are 2 significant differences: 1- it is such that in the Aesthetic Medicine Cabinets we can not use strong whitening preparations because there is a ban in the UK. Only doctors. Dentists can use strong preparations. 2 - this is of course the price, in my office, the cost of whitening is £ 100 in the Dental Office it costs £ 300 The choice belongs to the customer.


Wybielanie zębów w Spalding !!!

15 kwietnia

w Beauty Revolution

56 Double Street Bureau B&C
PE11 2AB Spalding (Lincolnshire)

Zapisy , prosze o kontakt telefoniczny
Tel. 07749942877

Wybielanie zębów - 100 £ za osobè
Dla osób zapisujacych sie na zabieg z osoba towarzyszącą cena promocyjna - 70 £ za osobę

Prosze o dokonanie wpłaty Depozytu w kwocie 20 £ by uniknąc blokowania terminu dla osób naprawdę zainteresowanych .

Zabieg wybielania zébów trwa 1 godziné , podczas zabiegu nakładany jest na zéby 3 razy po 15 minut specjalny wkład z żelem Sodium Percarbonate i naświetlany lampá ze światłem fluorescencyjnym, żel i maszyna produkcji Szwajcarskiej.
Efekt wybielania od 2 do 5 odcieni.
Dla lepszych efektów mozna przed wybieleniem oczyscic szkliwo zébów u stomatologa.
Wszelkiego rodzaju wypełnienia i zęby martwe lub sztuczne nie ulegają wybieleniu !!!
Efekt wybielenia w zaleznosci od szkliwa i od tego jak duze ilosci pijemy napoi barwiácych typu : herbata, wino itp. czy palimy papierosy utrzymuje sie 2-3 miesiáce.
Zabieg można zrobić kolejny raz po miesiácu a potem można powtórzyć po 3 miesiácach.
Zabieg nie podrażnia zébóẃ ani dziásel , jest bezbolesny.
Często mam pytania od klientóẃ jaki jest efekt wybielania ?
Odpowiem jaka jest różnica miédzy wybielaniem zébów w Gabinetach Medycyny Estetycznej a wybielaniem w Gabinecie Stomatologicznym .
Sa 2 znaczáce różnice :
1- to taka , ze w Gabinetach Medycyny Estetycznej nie możemy używać silnych preparatów wybielajácych , gdyż jest zakaz w UK .
Tylko lekarze Stomatolodzy mogá używać silnych preparatów .
2 - to oczywiście cena ,
w moim Gabinecie koszt wybielania to 100 £
w Gabinecie Stomatologicznym to koszt 300 £
Wybór należy do klienta.