We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
20
MAY

Flavium NoGi Challenge

11:00
19:00
Flavium sportske sale
Event organized by Flavium sportske sale

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Competition Details
ENGLISH INFO BELOW!
-----------------------------------

Flavium NoGi Challenge - Najava

Poštovani borci i treneri,
Pozivamo vas da uzmete učešće na Flavium NoGi Challenge takmičenju koje će biti održano u nedelju 20. Maja 2018. godine u hali ODžK Beograd, sa početkom u 11:00. Organizator je sportsko udruženje “Žarlok” iz Beograda.


Lokacija održavanja takmičenja

Sportska hala ODžK Beograd (nalazi se u kompleksu sportskih objekata oko stadiona OFK Beograd).
Adresa: Bore Vukmirovića 14A, Beograd
Za vozila koristite glavni parking fudbalskog stadiona(ulaz je iz ulice Mije Kovačevića).


Kategorije

U seniorskoj kategoriji(18 i više godina) takmičenje ce biti organizovano u dve klase i to:
Seniori PRO klasa(A): MMA A klasa, BJJ i Luta Livre ljubičasti i viši pojasevi, Judo braon i crni pojas, rvanje 2+ godina iskustva.
Seniori klasa amatera(B): MMA B i C klasa, BJJ i Luta Livre beli i plavi pojas, Judo do braon pojasa, rvanje do 2 godine iskustva.

Težinske kategorije:
- Seniori pro(A) klasa: -85, +85
- Seniori amaterska(B) klasa: -75, -85, -95, +95kg
- Seniorke: -62, +62
- Juniori (2000. - 2001. - 2002. godište): -75, -85, -95, +95kg (u odnosu na broj prijavljenih takmičenja organizator zadržava pravo da spaja težinske kategorije)
- Juniorke(2000. - 2001. - 2002. godište): -62, +62


Pravila
Amterske klase i juniori će se boriti po UWW Grappling pravilima.
Link za dokument sa pravilima:
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/gp_rules_september2017.pdf

Pro klasa će se boriti po sub only pravilma(bez heel hook završnice).
Ukoliko istekne regularno vreme borbe u pro klasi od 8 minuta koristiće se UWW pravila za produžetke.
Apsolutne kategorije nisu predviđene takmičarskim programom.

Satnica takmičenja
Merenje: 09:00-10:00
Žrebanje: 10:00-10:45
Brifing: 10:45-11:00
Početak takmičenja: 11: 00
Pro klasa početak borbi 15:00

Prijave za takmičenje
Takmičenje je otvorenog tipa tako da pravo učeščća imaju svi domaći i inostrani takmičari.

Molimo Vas da dostavite prijave u najkraćem roku, zaključno sa četvrtkom 17 majem, na e-mail organizatora takmičenja: flaviumchallenge@gmail.com

Takmičari moraju posedovati dokaz o izvršenom lekarskom pregledu ne starijem od 6 meseci.


Kotizacija i nagrade
Kotizacija se uplaćuje na dan takmičenja, I iznosiće 2400 dinara(20,00 €).
Za osvojena prva, druga i treća mesta obezbeđene su medalje i diplome.
Za najbolji klub u amaterskoj klasi biće obezbeđen pehar.
Osvajači pro klasa će biti nagrađeni u kešu!


Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sledeće telefone i e-mail adrese:

Žarko Vasilijević
Mob. +381 63 300 137
zarko.vasilijevic@yahoo.com

Andreja Andrejić
+381 65 263 73 50
cabe8709@outlook.com


-----

Flavium NoGi Challenge - Announcement

Dear fighters and coaches,
We invite you to take part in the Flavium NoGi Challenge competition that will be held on Sunday, May 20, 2018 in the hall of OJK Belgrade, starting at 11:00. The organizer is a sports association "Zarlock" from Belgrade.


Location of the competition

Sport Hall OJK Belgrade (located in a complex of sports facilities around the OFK football stadium).
Address: Bore Vukmirovića 14A, Belgrade
For vehicles use the main parking lot of the football stadium (entrance is from the street Mije Kovačević).


Categories

In the senior category (18 years or more), the competition will be organized in two classes:
Seniors PRO Class (A): MMA A Class, BJJ and Luta Livre purple and higher belts, Judo brown and black belt, wrestling 2+ years of experience.
Senior class amateurs (B): MMA B and C class, BJJ and Luta Livre white and blue belt, Judo until brown belt, wrestling up to 2 years of experience.

Weight categories:
- Seniors pro (A) class: -85, +85
- Senior amateur (B) class: -75, -85, -95, + 95kg
- Seniors: -62, +62
- Juniors (2000-2001 - 2002): -75, -85, -95, + 95kg (in relation to the number of competitions submitted, the organizer reserves the right to merge weight categories)
- Junior female (2000 - 2001 - 2002): -62, +62


Rules

Amateur classes and juniors will fight under the UWW Grappling rules.
Link to a document with rules:
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/gp_rules_september2017.pdf

Pro class will fight on sub only rules (without heel hook finishes).
If the regular time of the pro-class fight of 8 minutes expires, UWW rules will be used for overtime.
There will be no absolute categories.


Competition schedule

Measurement: 09: 00-10: 00
Drawings: 10: 00-10: 45
Briefing: 10: 45-11: 00
Beginning of the competition: 11:00
Pro class start the fights: 15:00


Applications for the competition

The competition is open to all domestic and foreign fighters.
Please submit the applications as soon as possible to the organizer’s email flaviumchallenge@gmail.com
Thursday, May 17th will be last day for applications.


Registration fee and rewards

The registration fee is payable on the day of the competition, and it will amount to 2400 dinars (20,00 €).
The first, second and third places will be awarded with medals and diplomas.
The best club in the amateur class will be provided with a trophy.
The Pro Class winners will be rewarded in cash!

For further information, please contact the organizers on the following phones and e-mail addresses:

Žarko Vasilijević
Mob. +381 63 300 137
zarko.vasilijevic@yahoo.com

Andreja Andrejić
+381 65 263 73 50
cabe8709@outlook.com

Other events hosted by

Belgrade, Serbia