We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
04
MAY

Tara teknője

19:00
20:30
Bethlen Téri Színház
Event organized by Bethlen Téri Színház

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

for English scroll down -- the performance contains only a few sentences which you will get translated to English on a paper, ask for it at the entrance

rövid videó / a short video: https://youtu.be/G0axRbQ0v4s

***

Élőkép Színház:

Tara teknője
Morfomán Tara-szertartás a buddhista Szabadító Istennő 21 megnyilvánulásához

vizuális színházi előadás

Minden kultúrában megjelenik az ősanya, a Földanya, mint az őstudás, a mindent átölelő gondoskodás és védelmezés archetípusa. A buddhista hagyományban az Ősanya Buddha egyik alakja Tara, a Szabadító Istennő, fő tevékenysége a félelem és a veszély elhárítása. A hinduizmusban a világ keletkezését egy teknőshöz kapcsolják, a görög-római mitológiában a teknős a termékenység szimbóluma. Az ókori kínai világfelfogásban megjelenik a kozmikus méretű teknős, aki a páncélján hordja a Földet. Így olvad össze a Tara teknőjében e két archetípus.

Tara teknője az ősanya bölcsője, a szenvedéseinktől megszabadító, védelmező, gyógyító és tisztító tér. A Lepkévé váláshoz és az Élő felszínhez hasonlóan ebben az Élőkép-előadásban is az elasztikus anyag használatával ölt formát a lét közege – a Nagy Buddha Anya erőtere – és a benne szakadatlanul keletkező, átalakuló, céljukat beteljesítő majd eltűnő dinamikus alakzatok – gondolatok, érzések és világot alakító erők – megnyilatkozásai, a morfománok. Színes formák és a teknő mozgása, hangok rezgése által kérjük az együttérzés istennője huszonyegy alakjának védelmező és szabadító segítségét. Előadásunkat a tudatlanság, a háborúk, a manipulatív erők okozta szenvedések megszűnése és az okok tudatosítása iránti igény kelti életre.

Morfománok / alkotó-előadók: Bodócs Diána, Grégory Chevalier, Kalmár Ákos, Luca Izabella, Ködmön Petra, Somlai Anna
Ima, mantra: Burns Katalin
Hangtér: Jager Dávid, Sas András
Díszlet kivitelezés: Joó László, Fazekas Gyula
Jelmez kivitelezés: Bérczi Zsófia, Fodor Krisztina

Látvány, előadásterv, rendezés: Bérczi Zsófia

Felhasznált irodalom:
Khencsen Palden Serab Rinpocse és Khenpo Cewang Döngyal Rinpocse nyomán Csöpel Láma: TANTRA ÉS DZOGCSEN - A 21 Tára gyakorlatai, Buddhista Meditáció Központ - Tar

Külön köszönet Morfománia egykori fejlesztőinek!

Támogatók: NKA, EMMI, SÍN, Artus, Bethlen Téri Színház, Élőkép Egyesület

***

Living Picture Theater:

Tara's Shell
Morphoman Tara ritual to the 21 manifestations of the Buddhist Savior Goddess

visual theatre performance

Tara's shell is the cradle of the ancient mother, the protective, healing and cleansing space that liberates our sufferings. In this Living Picture performance, like in Becoming Butterfly and Living Surface, the elastic material gives the form of the space – the force field of Great Buddha Mother - and the manifestations of nascent, transforming, their purpose fulfilling and disappearing dynamic formations - thoughts, feelings, and world shaping forces - the morphomen. Through movements of colorful forms and vibrations of voices we ask for the protection and repression aid of the twenty-one form of the Saviour Godess. Our performance is brought to life by the intention to put an end to sufferings caused by ignorance, wars, manipulative forces and to to raise awareness of the causes.

Morphomen / creative performers: Diána Bodócs, Grégory Chevalier, Ákos Kalmár, Izabella Luca, Petra Ködmön, Anna Somlai
Prayer, mantra: Katalin Burns
Sound space: David Jager, András Sas
Set implementation: László Joó, Gyula Fazekas
Costume implementation: Zsófia Bérczi, Krisztina Fodor

Scenography, performance design, direction: Zsófia Bérczi

Literature used:
After Khencsen Palden Serab Rinpoche and Khenpo Cewang Döngyal Rinpocse – Lama Csöpel: TANTRA AND DZOGCEN - Practice of 21 Tara, Buddhist Meditation Center – Tar

Special thanks to Morpholand's former developers!

Supporters: NKA, EMMI, SIN, Artus, Bethlen Téri Színház, Living Picture Association