We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
22
MAY

BICT Fest2018 Forums; SEA TYA Meeting

13:00
12:00
BICTFest
Event organized by BICTFest

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(for english please scroll down)
วงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA TYA Meeting)

วงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEA TYA Meeting เป็นการประชุมพิเศษที่เกิดขึ้นที่ BICT Fest ปี 2561 จัดขึ้นโดย BICT Fest โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และเป็นส่วนหนึ่งของ *BICT Fest ฟอรั่ม โดยมีจุดประสงค์ในการต่อยอดและกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายผู้สร้างสรรค์การละครสำหรับเด็กและเยาวชน (TYA) มืออาชีพ และเพื่อวิธีการใหม่ๆ ในการขยายเครือข่าย ในปีนี้ การสนทนาจะมุ่งเน้นทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของผู้สร้างสรรค์การละครสำหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดบทสนทนา และหาความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
เวลา: 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: CU Innovation Hub จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ: การประชุม SEA TYA: สรุปภาพรวมของ TYA ในเอชียตะวันออกเฉียงใต้
(เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าฟัง)

เสวนาช่วงนี้จะเล่าถึงการทำงานขององค์กร TYA จาก 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตัวแทนแต่ละองค์กรจะมาเล่าถึงภาพรวมปัจจุบันของ TYA ในประเทศของตนเอง

ผู้ร่วมเสวนา
1. Andreas Dara Huot: โปรดิวเซอร์ กลุ่มกิจการการแสดงเพื่อสังคม Phare (กัมพูชา)
2. Caleb Lee: โปรดิวเซอร์และนักวิจัยอิสระ (สิงคโปร์)
3. Kung Yu Liew: อาร์ทิสติกไดเร็กเตอร์ เทศกาล Little Door Festival (มาเลเซีย)
4. Maria Tri Sulistyani: อาร์ทิสติกไดเร็กเตอร์ร่วม กลุ่ม Papermoon Puppet Theatre (อินโดนีเซีย)
5. May Thet Zaw: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบัน New Yangon Theatre Institute (เมียนมาร์)
6. ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์, ผู้ประสานงานต่างประเทศ กลุ่มละครมะขามป้อม (ไทย)

ดำเนินรายการโดย นาโอะ มิยาอูจิ จากเทศกาล ricca ricca *festa, (ญี่ปุ่น)
----------------------------------------------------
วัน: อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2561
เวลา: 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: CU Innovation Hub จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ : SEA TYA Meeting
ช่วงที่ 1: แนะนำโครงการสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์การละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชีย โดยนาโอะ มิยะอุจิ จากเทศกาล ricca ricca *festa (ญี่ปุ่น)
(เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าฟังได้)

ช่วงที่ 2: ละครสำหรับเด็กและเยาวชน และภูมิทัศน์ของวัยเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเปลี่ยนไป
(สำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

การเสวนาจะมุ่งเน้นที่สามประเด็น ได้แก่
1. ผู้ชม (The Audiences)
2. สถานที่ (The Places)
3. เนื้อหา (The Content)
----------------------------------------

BICT Fest แนะนำให้เข้าร่วมการเสวนาทั้งสองช่วงเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเสวนาอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้

การเข้าร่วมเสวนาช่วงที่ 2 เปิดให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9kFnUGmsQiP7g8bhmmGhpxqb78A-oPhzsjzvlUKGHzcClcA/viewform
--------------------------------------------------------
*หมายเหตุ : BICT Fest 2018 ฟอรั่ม: วงเสวนานานาชาติและการประชุม SEA TYA

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของ BICT Fest ก็คือส่วนของฟอรั่มที่ดำเนินควบคู่ไปกับโปรแกรมการแสดงในเทศกาล นอกจากจะเป็นพื้นที่ให้ผู้ชมได้สะท้อนถึงบทบาทของความสร้างสรรค์ในพัฒนาการเด็กและศิลปะการแสดงสำหรับเด็กแล้ว ฟอรั่มก็ยังเป็นเหมือนจุดพบปะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อให้ได้มีโอกาสในการถกความคิดและและเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับตัวการแสดงอีกด้วย ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ามาจับมือร่วมจัด BICT Fest ฟอรั่มด้วย

ฟอรั่มในปีนี้มี 3 ส่วน ได้แก่:
1. วงเสวนาผู้จัดเทศกาลนานาชาติ
2. วงพูดคุยแลกเปลี่ยน
3. วงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BICTFest2018 ฟอรั่ม จัดขึ้นโดย BICT Fest ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
--------------------------------------------------------
Southeast Asian Theatre for Young Audiences (SEA TYA) Meeting

Unique to BICT Fest 2018, a SEA TYA Meeting, organized by BICT Fest with the support from the Japan Foundation Bangkok, will be a part of the BICT Fest Forum. The aim of the meeting is to continue to cultivate the existing bonds amongst the TYA professionals and also to find new ways to expand the network. This year, the conversation will focus on gaining a deeper understanding of the current TYA situation in the region as a way to further dialogues and explore future collaborations.

Date : Tue. 22 May 2018
Time : 13.00 - 16.00
Venue : CU I-HUB Chulalongkorn University

Topic : SEA TYA Meeting: A Snapshot of TYA in Southeast Asia
(Open to members of the public)

Date : Wed. 23 May 2018
Time : 13.00 - 16.00
Venue : CU I-HUB Chulalongkorn University

This session will introduce you to the works of the actively working TYA organizations from 6 countries in Southeast Asia. Each representative will give an overview on the current state of TYA in his/her country.

Speakers:
1. Andreas Dara Huot: Producer, Phare Performing Social Enterprise (Cambodia)
2. Caleb Lee: Independent Producer/Researcher (Singapore)
3. Kung Yu Liew: Artistic Director, Little Door Festival (Malaysia)
4. Maria Tri Sulistyani: Co-Artistic Director, Papermoon Puppet Theatre (Indonesia)
5. May Thet Zaw: Associate Director, New Yangon Theatre Institute (Myanmar)
6. Piyashat Sinpimonboon, International Program Coordinator, Makhampom Theatre Group (Thailand)

Moderator: Nao Miyauchi of ricca ricca *festa, (Japan)

Topic : SEA TYA Meeting
Part 1: Introduction to Asian Theatre for Young Audiences Networking Programme by Nao Miyauchi of ricca ricca *festa, Japan
(Open to Public)

Part 2: Theatre for Young Audiences and The Changing Landscape of Childhood in Southeast Asia
(Registered participants only)
The discussion will revolve around three themes:
1. The Audiences
2. The Places
3. The Content

To fully benefit from the programme, we recommend that you attend both sessions. However, it is possible to attend only one session.

Registration is required for part 2. Please register here.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9kFnUGmsQiP7g8bhmmGhpxqb78A-oPhzsjzvlUKGHzcClcA/viewform

--------------------------------------------------------
**Remark :
BICT Fest 2018 Forum: International Panel and SEA TYA Meeting

An important feature of BICT Fest is the BICT Fest Forum that runs alongside the festival’s showcase and workshops. The forum not only provides a place for audiences to reflect on subjects relating to the role of creativity in children’s development and theatre for young audiences, but also importantly provides a meeting point for artists and audiences to explore, discuss and exchange ideas in relation to the curated programmes. BICT Fest 2018 Forum is in collaboration with Chulalongkorn University.

This year’s forum consists of three parts:
1. An International Panel of Festival Programmers
2. Talks
3. Southeast Asia Theatre For Young Audiences Meeting

#BICTFest2018 Forum organized by BICT Fest in collaboration with Chulalongkorn University with the support from The Japan Foundation, Bangkok
--------------------------------------------------------

Venue

BICTFest