We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
05
APR

Bilsart Sanat Konuşmaları VII: Özcan Saraç & İpek Yeğinsü

18:30
20:30
Bilsart
Event organized by Bilsart

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

KESİŞEN YAZGILAR: CALVINO’YA SAYGI
5 Nisan - 2 Mayıs 2018
Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi, Uygar Demoğlu
Küratör: İpek Yeğinsü

Bilsart, 5 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında “Kesişen Yazgılar: Calvino’ya Saygı” adlı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü İpek Yeğinsü’nün üstlendiği sergi Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi ve Uygar Demoğlu’nun eserlerini içeriyor.

Kesişen Yazgılar Şatosu (1973), yazar Italo Calvino'nun romanda kurguya getirdiği deneysel yaklaşımın en iyi örneklerinden biri. Tarot kartlarının sembolizminden yola çıkan ve ‘semiyotik roman’ olarak da tanımlayabileceğimiz yapıt, “Kesişen Yazgılar Şatosu” ve “Kesişen Yazgılar Meynanesi” olmak üzere, her birinde sekiz farklı öykünün yer aldığı iki bölümden oluşur. Her iki mekanda, bir masanın etrafında toplanmış ve yaşadıkları olayları sözcüklere dökemeyen bir grup insan, öykülerini kartlardaki görsel imgeler üzerinden anlatır. Kartlar sıralandıkça ortaya çıkan kafese benzer strüktür, okuyucuyu da oyuna dahil eden bir arketipler ağı oluşturur. Öyküler yer yer birbirinin içine girer; bazı kartlar farklı anlamlara bürünerek tekrarlanırken, bazıları birden fazla anlatıcının öyküsü için elzem hale gelir. Böylece Calvino’nun tanımıyla ortaya, “her kağıdın anlamının, ondan önce gelen ve onu izleyen kağıtlar dizisindeki yerine bağlı olduğu” sıradışı bir örüntü çıkar. Yapıttaki öyküler ağını oluşturan imge dizileri, sinematik anlatı ve montaj kavramlarını da gündeme getirir; kartların sıralanışının bir nevi ‘Kuleşov Etkisi’ yarattığını söylemek mümkün. Genel olarak hareketli imge için geçerli sayabileceğimiz bu etki, sergi kurgusunun temelini oluşturuyor.

Dört haftaya yayılan serginin ilk yarısı kitabın “Kesişen Yazgılar Şatosu”, ikinci yarısı ise “Kesişen Yazgılar Meyhanesi” adlı bölümüyle analojik bir ilişki kuruyor. Her bir bölüm de kendi içinde, iki sanatçının sergi için ürettiği işleri art arda, birer hafta boyunca gösterecek şekilde kurgulandı. Amaç, her bir sanatçının sergi teması öznelinde geliştirdiği önermelerin yanı sıra, yapıtların sergi süreci içindeki diziliminin yarattığı kurgusal etki üzerine düşünmek. Calvino’nun açtığı semiyotik deney alanını, video sanatı bağlamında ‘yazgıları kesişen’ iki ayrı sanatçı ikilisi üzerinden yeniden ziyaret etmek. Küratöryel süreç sırasında, aynı mekanın birkaç ay önce ağırladığı Ergin Çavuşoğlu’nun Desire Lines / Tarot & Chess (2016) adlı işinin de aynı metne dayandığı bilgisinin keşfi, bu anlam katmanlarına heyecan verici bir yenisini daha ekledi; sergi mekanının, art arda sunduğu görsel imgeye dayalı etkinlikler üzerinden inşa olan kendi öyküsü.

ÖZCAN SARAÇ
ÜBER_ALLES.FF0000
5 Nisan - 11 Nisan 2018

Sanat Konuşmaları VII: Özcan Saraç
Moderatör: İpek Yeğinsü
5 Nisan Perşembe, 18:30

Günümüzde radikal milliyetçi ve sağ akımların dünyanın hemen her yerindeki hızlı yükselişi, gerek merkezi ekonomik ve politik kontrol sistemlerinin, gerek yeni bir kitlesel silaha dönüşen medya kanallarının gücüne işaret eder. Küresel ölçekte sahneye konulan simülasyonun ürettiği yersiz korkularla insan, kendini olmayan bir düşmandan korumak adına şiddete ve ayrımcılığa dayalı eylemlerde bulunmaya, böylece bilincinde olmadan devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket etmeye programlanır.

Über_Alles.ff0000’da Özcan Saraç, bu algıların yaratılmasında kullanılan öncelikli öğeler olan vatan, millet ve kimlik kavramlarının görsel kodlarını araştırır. Yapıtın adı Alman milli marşında geçen ve ‘her şeyin üstünde’ anlamına gelen ‘Über Alles’ ile kan renginin Hex renk kod sistemindeki karşılığı ‘ff0000’ın birleşiminden oluşur. Sanatçı, ülkelerin bayraklarından kan, onur, güç gibi temalara referans veren kırmızı dışındaki tüm renkleri çıkarır. Yalnızca kırmızı renk ve siyah – gri tonlarından oluşan bu yeni imgelerin, izleyiciye hızla akan bir video biçiminde aşırı doz halinde verilmesinin bellek ve bilinç üzerindeki etkisine dair bir deney tasarlar. Araştırma süreci sırasında ortaya çıkan antolojide ise her bir ülkenin politik, coğrafi ve sosyoekonomik künye bilgileri verilerek milli marşlarında en çok tekrarlanan kavramlar kırmızı renkle vurgulanır. Bu kavramların oluşturduğu ve günümüz dünyasının milli marşı olarak da okuyabileceğimiz kelime havuzu, ‘insan için devlet’ değil, ‘devlet için insan’ bilincinin nasıl normalleştirildiği sorusunu gündeme getirir. Saraç “Kesişen Yazgılar” sergisi kapsamında ürettiği yapıt ile iktidarların görsel-işitsel sembollerle bezeli meşrulaştırma anlatılarını bir laborant gibi parçalarına ayırarak güçlerini adeta ellerinden alır.

ÖZCAN SARAÇ hakkında:
Essex Üniversitesi’ndeki Ekonomi eğitiminin son yıllarında sanat çalışmalarına ağırlık verdi. 2012-2016 yılları arasında Parsons Paris Sanat Üniversitesi’nde multidisipliner bir eğitimin ardından Zürih Sanat Üniversitesi’nde çağdaş sanat formları odaklı bir eğitim aldı. İnsanın evrensel sistem ile olan ilişkisini, mantıksallığını ve politik mekanizmalarını sorgulamak adına bilgi işleyen ve üreten yapılar kullanarak araştırma alanları oluşturuyor. İşleri Londra, Paris, New York, Istanbul, Zürih, Cenevre, Basel ve Milano’da sergilendi.

İPEK YEĞİNSÜ hakkında:
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans ve Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans bölümlerinden mezun oldu. On yılı aşkın süredir etkin olduğu çağdaş sanat alanında koleksiyon yöneticiliği ve sergi koordinatörlüğü (Borusan Holding, Borusan Contemporary), artist residency yöneticiliği (Borusan ArtCenter/Istanbul), galeri direktörlüğü (Galeri MCRD), içerik yönetimi (art50.net), küratörlük ve yazarlık yaptı. Çalışmalarında video, fotoğraf ve yeni medya sanatına odaklanan Yeğinsü, bağımsız küratörlüğün yanı sıra Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum bölümünde Doktora eğitimini sürdürüyor.

***

CROSSED DESTINIES: HOMAGE TO CALVINO
April 5th - May 2nd, 2018
Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi, Uygar Demoğlu
Curator: İpek Yeğinsü

Bilsart is host the group exhibition “Crossed Destinies: Homage To Calvino” between April 5th and May 2nd. Curated by İpek Yeğinsü the exhibition brings together the works of Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi and Uygar Demoğlu.

The Castle of Crossed Destinies (1973) is an ideal example of Italo Calvino’s experimental approach towards fictional narrative. This work which may also be defined as a ‘semiotic novel’ departing from the symbolism of tarot cards, is composed of two sections, namely “The Castle of Crossed Destinies” and “The Tavern of Crossed Destinies”, each containing eight short stories. In both settings, a group of individuals gather around a table and, unable to put their adventures into words, tell their stories through the images on the cards. The grid-like structure that emerges as the cards come one after another generates an archetypal network encouraging the reader to join the game as well. The stories occasionally become intertwined; while some cards repeatedly appear with varying meanings, others become indispensable for more than one narrators’ purpose. The result is an extraordinary pattern in which, in Calvino’s words, “the meaning of each card depends on its place in the sequence of cards preceding and succeeding it”. The sequence of images composing the stories is also reminiscent of concepts like cinematic narrative and montage; it is possible to argue that they even generate a ‘Kuleshov Effect’ . This effect can be considered valid for moving images in general, and is also at the basis of the exhibition’s narrative structure.

The two sections in the exhibition, each with a duration of two weeks, establish an analogy with the book’s two respective sections. Moreover, each section in itself has been structured in a way to present one video work by one artist for one week, each produced specifically for the exhibition. Here the main objective is to initiate an intellectual exercise on the narrative effect generated by the sequence of works within the exhibition as well as on each artist’s response to the conceptual framework; to revisit Calvino’s semiotic experimental field within the context of video art via two different artist duos with ‘crossed destinies’. During the curatorial process, the discovery of the fact that Ergin Çavuşoğlu’s work Desire Lines / Tarot & Chess (2016) was exhibited a few months ago at the same venue and was based on the same text, added yet another exciting layer of meaning to the already existing ones: the exhibition space’s own history, emerging from the sequence of visually oriented activities it presents.

ÖZCAN SARAÇ
ÜBER_ALLES.FF0000
April 5th - April 11th, 2018

Art Talks VII: Özcan Saraç
Moderator: İpek Yeğinsü
April 5th Thursday, 18:30

The power of the centralized economic and political systems of control as well as the media channels functioning as a new kind of mass weapon, are evident in the rapid rise of the radical nationalist and right-wing tendencies all around the world. The baseless fears produced by the globally run simulation condition the individual to commit violent and segregationist actions in order to defend himself against an absent enemy, thus to act in line with the states’ interests without realizing it.

In Über_Alles.ff0000, Özcan Saraç examines the visual codes for the concepts of motherland, nation and identity, the primary elements used in the creation of such perceptions. The work’s title is composed of the expression ‘Über Alles’ taken from the German national anthem and meaning ‘Above Everything’, and ‘ffoooo’, the Hax color code for blood red. The artist extracts all the colors from countries’ flags except for the red referring to themes like blood, honor and power. He designs an experiment to investigate how the presentation of these new images in the form of a fast-flow, overdose video, now only containing shades of black – gray in addition to the color red, affects the viewer’s memory and conscioussness. On the other hand, the anthology that came into being during the research phase contains each country’s basic political, geographic and socioeconomic data, followed by each national anthem with its most frequently mentioned concepts highlighted in red. The resulting lexical pool that can also be interpreted as the national anthem of today’s world, brings up the question of how the view of ‘the people for the state’ replaced that of ‘the state for the people’ as the new norm. In the work created specifically for the exhibition “Crossing Destinies”, Saraç acts almost like a lab specialist deconstructing the ruling powers’ narratives for legitimization rich in visual-auditory symbols, taking their powers away.

About ÖZCAN SARAÇ:
Concentrated on artistic practice in the final years of his Economy education at the University of Essex. After a multidisciplinary program at the Parsons Paris School of Art in 2012-2016, he received a new media-oriented education at the Zurich School of Arts. He creates conceptual fields of research using scientific and technological structures, with the purpose of questioning the human being’s relation to the universal system, logic and political mechanisms. His work has been exhibited in London, Paris, New York, Istanbul, Zurich, Geneva, Basel and Milan.

About İPEK YEĞİNSÜ:
İpek Yeğinsü is a graduate of Koç University Department of International Relations (B.A.) and Anatolian Civilizations and Cultural Heritage Management (M.A.). She has been an active contemporary art professional for over a decade, during which she worked as collection director and exhibition coordinator (Borusan Holding, Borusan Contemporary), artist residency manager (Borusan ArtCenter/Istanbul), gallery director (Galeri MCRD), content manager (art50.net), curator and art writer. As an independent curator with a focus in video, photography and new media art, she continues her Ph.D. education at Özyeğin University Department of Design, Technology and Society.