We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Bilsart Sanat Konuşmaları VIII: Bengü Karaduman & İpek Yeğinsü

18:30
20:30
Bilsart
Event organized by Bilsart

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

KESİŞEN YAZGILAR: CALVINO’YA SAYGI
5 Nisan - 2 Mayıs 2018
Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi, Uygar Demoğlu
Küratör: İpek Yeğinsü

Bilsart, 5 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında “Kesişen Yazgılar: Calvino’ya Saygı” adlı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü İpek Yeğinsü’nün üstlendiği sergi Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi ve Uygar Demoğlu’nun eserlerini içeriyor.

Kesişen Yazgılar Şatosu (1973), yazar Italo Calvino'nun romanda kurguya getirdiği deneysel yaklaşımın en iyi örneklerinden biri. Tarot kartlarının sembolizminden yola çıkan ve ‘semiyotik roman’ olarak da tanımlayabileceğimiz yapıt, “Kesişen Yazgılar Şatosu” ve “Kesişen Yazgılar Meynanesi” olmak üzere, her birinde sekiz farklı öykünün yer aldığı iki bölümden oluşur. Her iki mekanda, bir masanın etrafında toplanmış ve yaşadıkları olayları sözcüklere dökemeyen bir grup insan, öykülerini kartlardaki görsel imgeler üzerinden anlatır. Kartlar sıralandıkça ortaya çıkan kafese benzer strüktür, okuyucuyu da oyuna dahil eden bir arketipler ağı oluşturur. Öyküler yer yer birbirinin içine girer; bazı kartlar farklı anlamlara bürünerek tekrarlanırken, bazıları birden fazla anlatıcının öyküsü için elzem hale gelir. Böylece Calvino’nun tanımıyla ortaya, “her kağıdın anlamının, ondan önce gelen ve onu izleyen kağıtlar dizisindeki yerine bağlı olduğu” sıradışı bir örüntü çıkar. Yapıttaki öyküler ağını oluşturan imge dizileri, sinematik anlatı ve montaj kavramlarını da gündeme getirir; kartların sıralanışının bir nevi ‘Kuleşov Etkisi’ yarattığını söylemek mümkün. Genel olarak hareketli imge için geçerli sayabileceğimiz bu etki, sergi kurgusunun temelini oluşturuyor.

Dört haftaya yayılan serginin ilk yarısı kitabın “Kesişen Yazgılar Şatosu”, ikinci yarısı ise “Kesişen Yazgılar Meyhanesi” adlı bölümüyle analojik bir ilişki kuruyor. Her bir bölüm de kendi içinde, iki sanatçının sergi için ürettiği işleri art arda, birer hafta boyunca gösterecek şekilde kurgulandı. Amaç, her bir sanatçının sergi teması öznelinde geliştirdiği önermelerin yanı sıra, yapıtların sergi süreci içindeki diziliminin yarattığı kurgusal etki üzerine düşünmek. Calvino’nun açtığı semiyotik deney alanını, video sanatı bağlamında ‘yazgıları kesişen’ iki ayrı sanatçı ikilisi üzerinden yeniden ziyaret etmek. Küratöryel süreç sırasında, aynı mekanın birkaç ay önce ağırladığı Ergin Çavuşoğlu’nun Desire Lines / Tarot & Chess (2016) adlı işinin de aynı metne dayandığı bilgisinin keşfi, bu anlam katmanlarına heyecan verici bir yenisini daha ekledi; sergi mekanının, art arda sunduğu görsel imgeye dayalı etkinlikler üzerinden inşa olan kendi öyküsü.

BENGÜ KARADUMAN
BİYOGRAFİ
12 Nisan - 18 Nisan 2018

Sanat Konuşmaları VIII: Bengü Karaduman
Moderatör: İpek Yeğinsü
12 Nisan Perşembe, 18:30

Benlik algısı ve rüya, yansıtma, çağrışım gibi bilinç dışı zihinsel süreçler Bengü Karaduman’ın sanatında önemli bir yer tutar. Biyografi’de 1981-2018 yılları arasında tuttuğu kişisel günlüklerinden seçtiği ve kronolojik bir sıra içinde sunduğu metinler üzerinden alternatif bir yaşam öyküsü yaratan Karaduman, zamanın algılanışındaki öznelliğe işaret eder. Bu öznellik bireyin içinde bulunduğu yaşam evresi ve duygu durum kadar, onu çevreleyen toplumsal dinamikler ile de yakından ilgilidir. Yapıt, geçmişe dair önem verilen alıntıların bugünden bakılarak seçilmiş olmasıyla, bellek ve tarihselleştirme kavramlarına yönelik bir tür eleştirellik de taşır.
Karaduman, alıntıladığı metinleri özellikle son yıllarda üzerinde yoğunlaştığı desen meselesi ile ilişkilendirirken kimi zaman betimleyici, kimi zaman dışavurumcu bir yaklaşımla, ancak daima yalın ve naif görsel bir dil ile karşımıza çıkarır. Hareketli imgeye dönüştürdüğü metni estetik bir öğe olarak da kullanır. Sanatçının “Kesişen Yazgılar” sergisi kapsamında ürettiği yapıtta, ilk anda birbirleriyle ilişkili görünmeyen imge dizilerinin yarattığı simgesel anlam bütünlüğü, romandaki anlatıcıların kartlar arasında kurdukları arketipal anlam ilişkisi ile benzerlik gösterir.
Sergide Biyografi’nin iki farklı dildeki versiyonu, birbirini izleyen şekilde döngü halinde sunuluyor.

BENGÜ KARADUMAN hakkında:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sahne ve Kostüm Tasarımı eğitiminin ardından Hochschule der Bildenden Künste Saar’da Yeni Artistik Medya eğitimi aldı. Kendiliğin inşası ve bilinçaltı gibi kavramlara odaklanan sanat pratiğinde video, animasyon, enstalasyon, desen ve ses gibi öğeler kullanan sanatçı, aralarında İstanbul Modern, Borusan Contemporary, Maçka Sanat Galerisi, Milli Reasürans Sanat Galerisi, Outlet, Heidelberger Kunstverein, Künstlerhaus Wien ve Galerie Maerz’in yer aldığı kurumlarda sergiler açtı.

İPEK YEĞİNSÜ hakkında:
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans ve Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans bölümlerinden mezun oldu. On yılı aşkın süredir etkin olduğu çağdaş sanat alanında koleksiyon yöneticiliği ve sergi koordinatörlüğü (Borusan Holding, Borusan Contemporary), artist residency yöneticiliği (Borusan ArtCenter/Istanbul), galeri direktörlüğü (Galeri MCRD), içerik yönetimi (art50.net), küratörlük ve yazarlık yaptı. Çalışmalarında video, fotoğraf ve yeni medya sanatına odaklanan Yeğinsü, bağımsız küratörlüğün yanı sıra Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum bölümünde Doktora eğitimini sürdürüyor.

***

CROSSED DESTINIES: HOMAGE TO CALVINO
April 5th - May 2nd, 2018
Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi, Uygar Demoğlu
Curator: İpek Yeğinsü

Bilsart is host the group exhibition “Crossed Destinies: Homage To Calvino” between April 5th and May 2nd. Curated by İpek Yeğinsü the exhibition brings together the works of Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi and Uygar Demoğlu.

The Castle of Crossed Destinies (1973) is an ideal example of Italo Calvino’s experimental approach towards fictional narrative. This work which may also be defined as a ‘semiotic novel’ departing from the symbolism of tarot cards, is composed of two sections, namely “The Castle of Crossed Destinies” and “The Tavern of Crossed Destinies”, each containing eight short stories. In both settings, a group of individuals gather around a table and, unable to put their adventures into words, tell their stories through the images on the cards. The grid-like structure that emerges as the cards come one after another generates an archetypal network encouraging the reader to join the game as well. The stories occasionally become intertwined; while some cards repeatedly appear with varying meanings, others become indispensable for more than one narrators’ purpose. The result is an extraordinary pattern in which, in Calvino’s words, “the meaning of each card depends on its place in the sequence of cards preceding and succeeding it”. The sequence of images composing the stories is also reminiscent of concepts like cinematic narrative and montage; it is possible to argue that they even generate a ‘Kuleshov Effect’ . This effect can be considered valid for moving images in general, and is also at the basis of the exhibition’s narrative structure.

The two sections in the exhibition, each with a duration of two weeks, establish an analogy with the book’s two respective sections. Moreover, each section in itself has been structured in a way to present one video work by one artist for one week, each produced specifically for the exhibition. Here the main objective is to initiate an intellectual exercise on the narrative effect generated by the sequence of works within the exhibition as well as on each artist’s response to the conceptual framework; to revisit Calvino’s semiotic experimental field within the context of video art via two different artist duos with ‘crossed destinies’. During the curatorial process, the discovery of the fact that Ergin Çavuşoğlu’s work Desire Lines / Tarot & Chess (2016) was exhibited a few months ago at the same venue and was based on the same text, added yet another exciting layer of meaning to the already existing ones: the exhibition space’s own history, emerging from the sequence of visually oriented activities it presents.

BENGÜ KARADUMAN
BIOGRAPHY
April 12th - April 18th, 2018

Art Talks VIII: Bengü Karaduman
Moderator: İpek Yeğinsü
April 12th Thursday, 18:30

Self-perception and unconscious mental processes like dreams, projections and associations have an important place in Bengü Karaduman’s artistic practice. In Biography, Karaduman uses the texts selected from her personal diaries from the period 1981-2018 and presented in a chronological order, creating an alternative life story and pointing at the subjectivity of the perception of time. This subjectivity is as closely related with the individual’s particular stage of life and state of emotion as with the dynamics of the society at large. Thanks to the selection process targeting the past from today’s viewpoint, the work also offers a particular kind of criticism targeting concepts like memory and historicization.
While Karaduman presents the quoted texts in combination with drawings, her interest in which has particularly been deepening in recent years, she sometimes adopts an illustrative and other times an expressive style, but always a simple and naive language. She also approaches the text as an aesthetic element per se by transforming it into moving imagery. In the work produced specifically for the exhibition “Crossed Destinies”, the symbolic unity of meaning of the serial images that are apparently unrelated at first sight, bears similarity to the relations of meaning the storytellers in the novel establish between the cards.
In the exhibition, Biography is presented in a loop with two language versions screened one after the other.

About BENGÜ KARADUMAN:
Studied Stage and Costume Design at Mimar Sinan University of Fine Arts followed by New Artistic Media at Hochschule der Bildenden Künste Saar. Focusing on the building of the self and the subconscious using techniques like video, animation, installation, drawing and sound, the artist’s work has been exhibited at venues including İstanbul Modern, Borusan Contemporary, Maçka Art Gallery, Milli Reasürans Art Gallery, Outlet, Heidelberger Kunstverein, Künstlerhaus Wien and Galerie Maerz.

About İPEK YEĞİNSÜ:
İpek Yeğinsü is a graduate of Koç University Department of International Relations (B.A.) and Anatolian Civilizations and Cultural Heritage Management (M.A.). She has been an active contemporary art professional for over a decade, during which she worked as collection director and exhibition coordinator (Borusan Holding, Borusan Contemporary), artist residency manager (Borusan ArtCenter/Istanbul), gallery director (Galeri MCRD), content manager (art50.net), curator and art writer. As an independent curator with a focus in video, photography and new media art, she continues her Ph.D. education at Özyeğin University Department of Design, Technology and Society.