We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
19
APR

Bilsart Sanat Konuşmaları IX: Lara Kamhi & İpek Yeğinsü

18:30
20:30
Bilsart
Event organized by Bilsart

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

KESİŞEN YAZGILAR: CALVINO’YA SAYGI
5 Nisan - 2 Mayıs 2018
Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi, Uygar Demoğlu
Küratör: İpek Yeğinsü

Bilsart, 5 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında “Kesişen Yazgılar: Calvino’ya Saygı” adlı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü İpek Yeğinsü’nün üstlendiği sergi Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi ve Uygar Demoğlu’nun eserlerini içeriyor.

Kesişen Yazgılar Şatosu (1973), yazar Italo Calvino'nun romanda kurguya getirdiği deneysel yaklaşımın en iyi örneklerinden biri. Tarot kartlarının sembolizminden yola çıkan ve ‘semiyotik roman’ olarak da tanımlayabileceğimiz yapıt, “Kesişen Yazgılar Şatosu” ve “Kesişen Yazgılar Meynanesi” olmak üzere, her birinde sekiz farklı öykünün yer aldığı iki bölümden oluşur. Her iki mekanda, bir masanın etrafında toplanmış ve yaşadıkları olayları sözcüklere dökemeyen bir grup insan, öykülerini kartlardaki görsel imgeler üzerinden anlatır. Kartlar sıralandıkça ortaya çıkan kafese benzer strüktür, okuyucuyu da oyuna dahil eden bir arketipler ağı oluşturur. Öyküler yer yer birbirinin içine girer; bazı kartlar farklı anlamlara bürünerek tekrarlanırken, bazıları birden fazla anlatıcının öyküsü için elzem hale gelir. Böylece Calvino’nun tanımıyla ortaya, “her kağıdın anlamının, ondan önce gelen ve onu izleyen kağıtlar dizisindeki yerine bağlı olduğu” sıradışı bir örüntü çıkar. Yapıttaki öyküler ağını oluşturan imge dizileri, sinematik anlatı ve montaj kavramlarını da gündeme getirir; kartların sıralanışının bir nevi ‘Kuleşov Etkisi’ yarattığını söylemek mümkün. Genel olarak hareketli imge için geçerli sayabileceğimiz bu etki, sergi kurgusunun temelini oluşturuyor.

Dört haftaya yayılan serginin ilk yarısı kitabın “Kesişen Yazgılar Şatosu”, ikinci yarısı ise “Kesişen Yazgılar Meyhanesi” adlı bölümüyle analojik bir ilişki kuruyor. Her bir bölüm de kendi içinde, iki sanatçının sergi için ürettiği işleri art arda, birer hafta boyunca gösterecek şekilde kurgulandı. Amaç, her bir sanatçının sergi teması öznelinde geliştirdiği önermelerin yanı sıra, yapıtların sergi süreci içindeki diziliminin yarattığı kurgusal etki üzerine düşünmek. Calvino’nun açtığı semiyotik deney alanını, video sanatı bağlamında ‘yazgıları kesişen’ iki ayrı sanatçı ikilisi üzerinden yeniden ziyaret etmek. Küratöryel süreç sırasında, aynı mekanın birkaç ay önce ağırladığı Ergin Çavuşoğlu’nun Desire Lines / Tarot & Chess (2016) adlı işinin de aynı metne dayandığı bilgisinin keşfi, bu anlam katmanlarına heyecan verici bir yenisini daha ekledi; sergi mekanının, art arda sunduğu görsel imgeye dayalı etkinlikler üzerinden inşa olan kendi öyküsü.

LARA KAMHİ
TRANSPARENCY OF BEING
19 Nisan - 25 Nisan 2018

Sanat Konuşmaları IX: Lara Kamhi
Moderatör: İpek Yeğinsü
19 Nisan Perşembe, 18:30

Transparency of Being, çağımızda iletişim teknolojileri ve ulaşım ağlarının günlük hayatı istilası ile bunun sonucunda hızla yitirdiğimiz tinselliği arayışımız arasındaki gerilimli ilişki üzerine karşılaştırmalı bir gözlemdir. Lara Kamhi’nin Japonya’da çektiği ve yaşadığımız algısal tüketim çağının kakafonisini yansıtan görüntüler, gerek içeriksel, gerek estetik tercihler bakımından birkaç ana kaynaktan gelip parçalandıktan sonra birbirine karışmış şekilde yeniden birleşen Dadaist bir kolajı andırır. Distopyanın sahiciliğini vurgulamakta aralara serpiştirdiği ütopik öğelerden yararlanan sanatçının, anlatıcı dış seslerden biri olarak Baudrillard’ı seçmesi ise rastlantı değildir. Dijital çağın orijinali olmayan kopyaları, gerçeğin hiç var olmadığı bir simülasyonlar evreni için ideal bir metafor oluşturur.
Algı süreçlerinin işleyişini inceleyen yapıt Kamhi’nin öznel bakışının yapıya dahil olmasıyla sanatçının kendini keşif serüvenini de görünür kılar. Mesafe ile temas, ıssızlık ile kalabalık, zaman ile zamansızlık gibi ikilikler üzerinden onun öz sağaltım sürecini de anlatıya dahil eder. Deneysel belgesel niteliğindeki çalışmanın temel sorusu ise şudur: “Teknolojinin dönüştürdüğü algı deneyim süreçlerimiz bizi varlığımızdan uzaklaştırıyorsa, bu bir yandan da metafizik bir bağlama geçiş yaptığımızın işareti değil midir?” Bu yanıt arayışına sergiye özgü semiyotik bir katman daha ekleyen Kamhi, yapıtı asenkronize fragmanlara ayırır ve mekana dağıtır. Böylece ortaya her izleyici için sonsuz sayıdaki olasılıklardan yalnızca birine dönüşen, onun izleği ve algısal tutumuyla defalarca yeniden montajlanan bir anlatı havuzu çıkar.

LARA KAMHİ hakkında:
Görsel anlatı, ses, ışık ve yerleştirmenin sınırlarını aşan işlerinde görüntü-gerçeklik çatışmasını irdeliyor. University Sorbonne Nouvelle Paris-III’te Tiyatro Çalışmaları, American University of Paris’te Film Çalışmaları ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon eğitimi alan Kamhi, yüksek öğrenimini Slade School of Fine Art’ta tamamladı. Kurucu-ortaklığını üstlendiği bağımsız sanat insiyatifi Prizmaspace'te dokuz serginin küratörlüğünü üstlendi. İşleri Istanbul, Londra, Berlin, New York, Brüksel, Beyrut, Kudüs, Gyeonggi ve Tenerife’de sergilendi.

İPEK YEĞİNSÜ hakkında:
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans ve Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans bölümlerinden mezun oldu. On yılı aşkın süredir etkin olduğu çağdaş sanat alanında koleksiyon yöneticiliği ve sergi koordinatörlüğü (Borusan Holding, Borusan Contemporary), artist residency yöneticiliği (Borusan ArtCenter/Istanbul), galeri direktörlüğü (Galeri MCRD), içerik yönetimi (art50.net), küratörlük ve yazarlık yaptı. Çalışmalarında video, fotoğraf ve yeni medya sanatına odaklanan Yeğinsü, bağımsız küratörlüğün yanı sıra Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum bölümünde Doktora eğitimini sürdürüyor.

***

CROSSED DESTINIES: HOMAGE TO CALVINO
April 5th - May 2nd, 2018
Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi, Uygar Demoğlu
Curator: İpek Yeğinsü

Bilsart is host the group exhibition “Crossed Destinies: Homage To Calvino” between April 5th and May 2nd. Curated by İpek Yeğinsü the exhibition brings together the works of Özcan Saraç, Bengü Karaduman, Lara Kamhi and Uygar Demoğlu.

The Castle of Crossed Destinies (1973) is an ideal example of Italo Calvino’s experimental approach towards fictional narrative. This work which may also be defined as a ‘semiotic novel’ departing from the symbolism of tarot cards, is composed of two sections, namely “The Castle of Crossed Destinies” and “The Tavern of Crossed Destinies”, each containing eight short stories. In both settings, a group of individuals gather around a table and, unable to put their adventures into words, tell their stories through the images on the cards. The grid-like structure that emerges as the cards come one after another generates an archetypal network encouraging the reader to join the game as well. The stories occasionally become intertwined; while some cards repeatedly appear with varying meanings, others become indispensable for more than one narrators’ purpose. The result is an extraordinary pattern in which, in Calvino’s words, “the meaning of each card depends on its place in the sequence of cards preceding and succeeding it”. The sequence of images composing the stories is also reminiscent of concepts like cinematic narrative and montage; it is possible to argue that they even generate a ‘Kuleshov Effect’ . This effect can be considered valid for moving images in general, and is also at the basis of the exhibition’s narrative structure.

The two sections in the exhibition, each with a duration of two weeks, establish an analogy with the book’s two respective sections. Moreover, each section in itself has been structured in a way to present one video work by one artist for one week, each produced specifically for the exhibition. Here the main objective is to initiate an intellectual exercise on the narrative effect generated by the sequence of works within the exhibition as well as on each artist’s response to the conceptual framework; to revisit Calvino’s semiotic experimental field within the context of video art via two different artist duos with ‘crossed destinies’. During the curatorial process, the discovery of the fact that Ergin Çavuşoğlu’s work Desire Lines / Tarot & Chess (2016) was exhibited a few months ago at the same venue and was based on the same text, added yet another exciting layer of meaning to the already existing ones: the exhibition space’s own history, emerging from the sequence of visually oriented activities it presents.

LARA KAMHİ
TRANSPARENCY OF BEING
April 19th - April 25th 2018

Art Talks IX: Lara Kamhi
Moderator: İpek Yeğinsü
April 19th Thursday, 18:30

Transparency of Being is a comparative observation of the tension between communication technologies and transportation networks invading our daily lives, and our search for the spirituality we have gradually lost along the way. The footage produced by Lara Kamhi in Japan reflects the cacophony of the age of perceptual consumerism we live in, and resembles a Dadaist collage in which fragments from a few main sources are remixed and then reassembled. The artist occasionally uses utopian elements to underline the reality of the dystopia, and her choice of Baudrillard as one of her external narrators is not coincidental. The copies of the digital age without an original constitute an ideal metaphor for a universe of simulations where reality has in fact never existed.
As Kamhi’s subjective gaze becomes part of its structure, the work examining perceptual mechanisms also becomes a reflection of the artist’s own journey for self-discovery. Relying on dichotomies like distance and touch, desolation and crowdedness, and time and timelessness, it integrates the artist’s own perceptual journey for discovery into the narrative. This experimental documentary’s main question, on the other hand, is the following: “If our perceptual experiences transformed by technology alienate us from our existence, isn’t this also a sign for our transition into a metaphysical context?” Specifically for the exhibition, Kamhi adds one more semiotic layer to her search for an answer, splitting the work into asynchronized fragments and dispersing them into the exhibition space. The result is a pool of narratives that transforms into only one of the countless probabilities for each viewer, re-montaged time and time again depending on his or her trajectory and perceptual attitude.

About LARA KAMHİ:
uses visual narrative, sound, light and installation to address the conflict between reality and appearance. After Theatre Studies at the University Sorbonne Nouvelle Paris-III and Film Studies at the American University of Paris, she studied Film and Television at İstanbul Bilgi University and graduated from Slade School of Fine Art. She co-founded the independent art initiative Prizmaspace where she also curated nine exhibitions. Her work has been exhibited in Istanbul, London, Berlin, New York, Brussels, Beirut, Jerusalem, Gyeonggi and Tenerife.

About İPEK YEĞİNSÜ:
İpek Yeğinsü is a graduate of Koç University Department of International Relations (B.A.) and Anatolian Civilizations and Cultural Heritage Management (M.A.). She has been an active contemporary art professional for over a decade, during which she worked as collection director and exhibition coordinator (Borusan Holding, Borusan Contemporary), artist residency manager (Borusan ArtCenter/Istanbul), gallery director (Galeri MCRD), content manager (art50.net), curator and art writer. As an independent curator with a focus in video, photography and new media art, she continues her Ph.D. education at Özyeğin University Department of Design, Technology and Society.