We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
03
NOV

Czy polityka w Azji jest inna? Debata Pulsu Azji.

17:00
19:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Debaty Pulsu Azji". Tym razem tematem przewodnim będzie zagadnienie "Czy polityka w Azji jest inna? Doświadczenia polskich badaczy Azji i Bliskiego Wschodu". Spotykamy się 3 listopada w Księgarni Kawiarni Bonobo przy ul. Mały Rynek 4 w Krakowie o godz. 17.

Metody badawcze i teorie politologii tworzone są w większości przez naukowców osadzonych w europejskim lub amerykańskim kontekście. Bardzo często ich przedmiotem badań są procesy polityczne zachodzące na Starym Kontynencie lub w Ameryce Północnej. To sprawia, że narzędzia teoretyczne dominujące we współczesnej politologii nie zawsze są idealnie dopasowane do badania polityki w państwach pozaeuropejskich. Badacze polityki w Azji często konfrontowani z niedostatkami teorii poszukują na własną rękę kreatywnych rozwiązań umożliwiających lepsze wyjaśnienie i trafniejsze prognozowanie procesów tam zachodzących.

Studia azjatyckie są dynamicznie rozwijającym się obszarem badań w którym silnie zaznacza się obecność zarówno politologii jak i nauki o stosunkach międzynarodowych. W Polsce coraz liczniejsze grono badaczy z tych dyscyplin podejmuje problematykę azjatycką i bliskowschodnią. W kolejnej z cyklu Debat Pulsu Azji pragniemy porozmawiać o ich doświadczeniach.

Chcemy poruszyć m.in. zagadnienia takie jak:
- decydowanie polityczne w warunkach kształtującej się tożsamości narodowej
- znaczenie instytucji nieformalnych w polityce
- azjatycki kolektywizm w polityce: mit czy rzeczywistość
- racjonalność i realizm polityczny – jeden czy wiele
- współpraca i rywalizacja państw niedemokratycznych

Liczymy, że ilustrowana przykładami badań nad Bliskim Wschodem, Japonią czy Chinami dyskusja przybliży nas do odpowiedzi na tytułowe pytanie: czy polityka w Azji jest inna?

Prelegentami będą:

- dr Olga Barbasiewicz
- dr Łukasz Fyderek
- dr Marcin Grabowski
- dr Michał Lipa

Patronat nad wydarzeniem objęli: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ oraz Księgarnia Kawiarnia Bonobo.