We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
09
JUL

Letná škola medzinárodného práva 2018

08:30
16:00
ELSA Košice
Event organized by ELSA Košice

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Baví Vás medzinárodné právo?

Chcete užitočne investovať svoj čas a zažiť nezabudnuteľný začiatok letných prázdnin?

Chcete stretnúť profesionálov a spolu s nimi si prehĺbiť teoretické vedomosti z medzinárodného práva a prepojiť ich s praktickými prípadmi zameranými na aktuálne témy zásadné pre medzinárodné spoločenstvo?

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP), Európske združenie študentov práva (ELSA) Slovensko, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Karlova Univerzita v Prahe Vám ponúkajú jedinečnú príležitosť, vďaka ktorej si môžete zatraktívniť svoj životopis a zároveň zažiť skvelý týždeň s kolegami z Česka a Slovenska a s kvalitnými lektormi z praxe i z univerzít.

IV. ročník Letnej školy medzinárodného práva je zameraný na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti. Projekt má Slovensko-Český rozmer a prihlásiť sa môžu študenti zo Slovenska aj z Českej republiky (prípadne študenti z iných krajín ovládajúci slovenský alebo český jazyk). Zároveň je vynikajúcou možnosťou na získanie vedomostí, ktoré sú nadstavbou k predmetu Medzinárodné právo verejné, resp. Public International Law.

Letná škola bude tematicky rozdelená do jednotlivých blokov, ktoré sa budú zameriavať na špecifické okruhy medzinárodného práva v slovenskom a českom jazyku (v prípade zahraničného hosťa bude jazykom angličtina). Lektormi letnej školy sú kvalifikovaní odborníci vybraní najmä z praxe (rezorty diplomacie SR a ČR, katedry MP, medzinárodné organizácie, medzinárodné NGOs, etc.) so špecializáciou na danú oblasť.

Okrem odborných prednášok a príspevkov sa môžete tešiť aj na bohatý kultúrny a spoločenský program počas celého trvania letnej školy za prítomnosti lektorov.

Termín konania: 9.júl - 13.júl 2018
Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Deadline na prihlásenie: 30. máj 2018
Účastnícky poplatok: 50,- EUR (zahŕňa študijné a režijné náklady, raňajky na fakulte formou bufetu, občerstvenie počas coffee breaks 2x denne, spoločenský program 5x)

Lektori a program: Program, zoznam lektorov a ich profil bude zverejnený pribežne počas mesiaca apríl a máj

Ubytovanie: Ubytovanie nie je súčasťou účastníckeho poplatku. Záujem o ubytovanie je nutné prejaviť v registračnom formulári. Účastníci budú ubytovaní vo vysokoškolskom internáte (kolej). Cena za ubytovanie je 8,-€/noc. V prípade 5 nocí je cena za ubytovanie spolu 40,-€/osoba.

Účastníci: Študenti dennej a externej formy štúdia právnických fakúlt a taktiež iných fakúlt so zameraním na medzinárodné vzťahy a diplomaciu. Podmienkou je absolvovanie predmetu Medzinárodné právo verejné (MPV), resp. Public International Law (PIL). Uchádzač v registračnom formulári uvedie svoju krátku motiváciu a pripojí svoje CV.

POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ POČTOM 40 !

Po vyplnení registračného formulára bude Vaša registrácia posúdená a do piatich dní Vám bude zaslaný potvrdzovací email spolu s faktúrou na zaplatenie registračného poplatku (v prípade nesplnenia kritérií: 1) status študenta; alebo 2) absolvovanie predmetu MPV alebo PIL Vám bude taktiež zaslaný email). Faktúru je potrebné uhradiť v lehote splatnosti prevodom na účet. V opačnom prípade bude Vaša účasť zrušená a ponúknutá iným účastníkom.

Registračný formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_AGGOpCXobrqaLykaVK1xxtxhf9l8xtvZLKt3gLXNPGw3tw/viewform

Odkaz na trvalú FanPage projektu Letná škola medzinárodného práva s informáciami a programom z minulých ročníkov:
www.fb.com/LSMPssmp

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností píšte kontaktnej osobe: ivan.novotny@elsa.sk

Neváhajte, prihláste sa a využite túto skvelú príležitosť!

Tešíme sa na Vás!