We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
05
APR

Fylkeskommunen samler sentrale aktører til nettverkstreff

12:00
15:30
Buskerud fylkeskommune
Event organized by Buskerud fylkeskommune

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Buskerud fylkeskommune inviterer til et nettverk- og kunnskapstreff hvor hovedtema er det offentlige sin tilretteleggerrolle for å fremme vekst og utvikling i helserelatert næringsliv, ulike tiltak og prosesser.


Hovedtema for halvdagssamlingen er det offentliges tilretteleggerrolle for vekst og verdiskaping innen helserelatert næring.

- Underveis i samlingen blir det også en åpen dialogseanse, så ingen skal brenne inne med sine gode innspill til forbedringer, sier Gørill Brodahl, prosjektleder forprosjekt Helseklynge.

Les også: Nytt sykehus er motor for utvikling og vekst i regionen

Program for nettverk- og kunnskapsdelingstreff

Velkommen og orientering om forprosjekt Helseklynge ved Gørill Elisabeth Brodahl, prosjektleder

Orientering om forprosjektfasen i Nytt Vestre Viken Sykehus, Rune Aksel Abrahamsen, prosjektdirektør

Innledning til dialog i grupper ved Nina Solberg, Daglig leder Vestregionens nettverk for digitalisering og velferdsteknologi

Innovative anskaffelser som regional innovasjonsmotor innen helsenæringen ved Cecilie Møller Endresen, regional pådriver
Nasjonalt program for leverandørutvikling

Inkubatoren – en del av økosystemet for vekst og utvikling – mulighetsrommet? ved Mette Thielemann, daglig leder DRIV inkubator

Kompetansemegling - mobilisering til forskningsbasert innovasjon i SMB ved Bent-Håkon Lauritzen, kompetansemegler helse, FORREGION-programmet

Forstudie helseklynge Brakerøya: Interesse for deltakelse, fokus, bidrag til klyngeaktivitet og mulige modeller for organisering ved professor Hilde Eide, daglig leder Vitensenteret helse og teknologi, HSN

- Nær 40 har allerede meldt seg på halvdagssamlingen, men det er fortsatt mulig å delta, sier Brodahl.

Påmelding til e-post: gorill.elisabeth.trelstad@bfk.no

Forprosjekt Helseklynge startet høsten 2017 og ledes av Buskerud fylkeskommune.

Aktivitetene i prosjektet følger to hovedlinjer:

De offentlige aktørene driver koordinerende arbeid knyttet til samspill og samlokalisering av offentlige tjenester ved det nye sykehuset som skal komme i Drammen
Koordinering av prosesser og samarbeid for økt FoU og innovasjon, fremtidsrettede utdannings- og opplæringsløp