We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
13
NOV

OFF Special: Relationer - Udsolgt!

19:00
21:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Tankevækkende kortfilm fra OFF17 - Odense International Film Festival

Vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet! Kom med når OFF inviterer til en intens filmaften i selskab med – tja, mennesket. På nærmeste hold bliver vi inviteret indenfor i andre menneskers virkelighed, og præsenteres for deres tanker og ikke mindst deres relationer til hinanden. Sammen træder vi ind i situationer, hvor jorden brænder, og hvor grænser udfordres og flyttes. Forhold smuldrer og blomstrer. Vi skal til en tilsyneladende harmonisk spansk julemiddag. Være vidne til en fars ubærlige udfordring til datterens børnefødselsdag. Vi skal opleve kærlighed, der kan opstå når døden trænger sig på. Det intense daglige møde mellem kollegaer, og et overraskende sammentræf i en elevator. Filmene præsenteres af festivalleder Birgitte Weinberger. Vi glæder os!

Billetterne koster 50 Kr.

// OFF invites you to an intense film night in the company of – well, man. We will be invited into other people’s realities and introduced to their thoughts and, not least, their relations to each other. Together we enter situations where the earth is on fire and where limits are challenged and pushed. Relationships crumble and bloom. We will attend a seemingly harmonious Spanish Christmas dinner. Witness a father’s unbearable challenge at his young daughter’s birthday party. Experience the love created in the proximity of death. The intense daily meeting of colleagues, and a surprising coincidence in an elevator. The films are presented by Head of Festival Birgitte Weinberger. See you <3

Aftenens film:

After the ashes, Frankrig
Timecode, Spanien
Mary Christmas, Spanien
Falling Prey, Frankrig
Etage X, Tyskland