We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

Noson Gwledd Bwyd India / Indian Pop-Up Night

19:00
21:30
Caffi Alys
Event organized by Caffi Alys

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

*** Dim mwy o fyrddiau! Ond mae na rhestr wrth gefn, rhag ofn bod rhywrhai yn canslo.
*** Fully booked! But there is a reserve list, in case of cancellations.

Dewch yn llu ar gyfer swper heb ei ail. Cyfunwn blasau clasurol a chyfoes sy'n tarddu o ardaloedd ledled India, o'r De i'r Gogledd, i greu tri chwrs unigryw, blasus a ffres.

Join us for a three-course dinner that brings together some of the most exciting contemporary and classic cuisine from the north and the south of the subcontinent.

£18.00 yr un / per person
Bwydlen tri chwrs / Three-course menu

Ychydig o lefydd sydd ar gael - bwciwch o flaen llaw drwy cysylltu â'r caffi ar Facebook neu drwy ffonio 01654703336
Limited spaces - please book in advance, either through Facebook or by phoning 01654703336.


*** Blasynnau / Appetisers ***

Jal Jeera o'r Himachal / Himachali Jal Jeera
Diod sawrus cwmin / Savoury cumin water

Poppadoms

Amrywiad o siytnys nwydd cartref / Selection of homemade chutneys


*** I ddechre / Starters ***

Sgiwars llysiau Agra / Agra Vegetable Skewer

Pacora Delhi / Delhi Pakora

Coffta Bresych Chennai / Chennai Cabbage Kofta


*** Prif Cwrs / Main Course ***

Cyri Kerala Brinjal / Kerala Brinjal Curry
Cyri planhigyn wy o Dde India, gwnaed â chnai cashew, cnai coco wedi'u gratio, tamarind a dail cyri
South Indian aubergine curry, prepared with cashew nuts, grated coconut, tamarind and curry leaves

Saag Aloo o'r Punjab / Punjabi Saag Aloo
Cyri clasurol sbigoglys a thatws o Ogledd India, wedi'i orffen a choriander ffres a chnau daear wedi'u rhostio
Classic north Indian spinach and potato curry, finished with fresh coriander and roasted peanuts

Uttar Pradesh Gang Gulabi / Gulabi Gang Uttar Pradesh
Cread y cogydd: soy, betys cochion, hufen cnai coco
Chefs’ own creation: Soy, beetroot, creamed coconut

Reis Basmati / Basmati Rice
Tsiapation / Chapatis

Raita Figan / Vegan Raita
Tsilis werdd / Green chilies (i'r rhai mentrus / for the bold and daring)


*** Pwdin / Dessert ***

Burfi Nariyal Mumbai / Mumbai Nariyal Burfi
Melysfwyd clasurol cnai coco o ardal Maharashtra, wedi'u addurno â chnau pistasio, almwnd a phetalau rhosyn
Classic coconut sweet from Maharashtra, sprinkled with pistachio, almond, rose petals

Tsai Masala / Masala Chai
Te Assam wedi bwrw ffrwyth mewn llaeth ceirch, cardamom, clofau, ffenigl, siwgr cansen
Assam tea cooked in oat milk, cardamon, cloves, fennel, cane sugar


Mae pob pryd yn figan, mwyn, a wedi'i goginio a chariad. Cynhyrchir rhan fwyaf o lysiau yn lleol. Os oes gofynnion bwyd gennych, yna cysylltwch a ni o flaen llaw - byddwn yn hapus i addasu'r prydau i eich anghenion.
All dishes are vegan, mild and cooked with love. Most vegetables are locally sourced. If you have any dietary requirements then please get in touch, we'll be happy to adjust the menu to your needs.

Venue

Caffi Alys