We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
28
APR

Stori a Symud/ Story and Movement Gwyl Llen Plant Caerdydd

12:00
12:45

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*
Yr actores Ffion Wyn Bowen fydd yn cyflwyno'r llyfr stori dwyieithog Y Cerrig Hud trwy ddarllen a symud, a bydd cyfle i'r plant ymuno mewn a chamu i fyd llawn antur a hwyl! Ar ddiwedd y sesiwn bydd cyfle i'r plant greu creaduriaid cerrig hud i fynd adref gyda nhw!

Addas i blant 0 i 6 oed a chroeso cynnes i deuluoedd sy'n dysgu Cymraeg.

Tocynnau yn £2 - https://www.ticketsource.co.uk/event/FFJMLH

**ROEDD Y DIGWYDDIAD YN LLAWN YN 2016 a 2017 FELLY MYNNWCH DOCYN O FLAEN LLAW**

--------------------------------------------------------------------------------------
Actress Ffion Wyn Bowen will be presenting our bilingual story book Y Cerrig Hud, in an unique story and movement session, where children will be invited to join in! At the end of the session, children will have the opportunity to create their own magical stone creatures to take home!

Suitable for children 0 - 6 and a warm welcome to families who are learning Welsh.

Tickets £2 - https://www.ticketsource.co.uk/event/FFJMLH

**THE EVENT WAS A SELL OUT IN 2016 & 2017 SO PLEASE BOOK IN ADVANCE TO AVOID DISAPPOINTMENT**