We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
27
MAR

Tarde Española w Całym Gawle

19:00
20:30
Cały Gaweł Cantine Bar Cafe
Event organized by Cały Gaweł Cantine Bar Cafe

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Mówiłeś kiedyś po hiszpańsku, ale teraz nie masz z kim pogadać? A może bardzo dobrze sobie radzisz i chcesz miło spędzić czas w gronie podobnych osób? ;)

Tak naprawdę to nie ma znaczenia! Przyjdź i przełam z nami barierę mówienia po hiszpańsku i/lub wzmocnij swoją pewność siebie. Casa Española zadba o to żeby wokół dało się słyszeć gwar rozmów po hiszpańsku a Cały Gaweł nas ugości :)

Jak wygląda spotkanie?

90 minut rozmów wyłącznie po hiszpańsku! Stresujesz się? Nie wiesz o czym rozmawiać? Spokojnie, Anna Dusza będzie czuwała nad przebiegiem wydarzenia i pomagała w razie potrzeby. Celem spotkania jest przełamanie barier językowych, także prosimy nie martwić się o umiejętności gramatyczne czy zasób słownictwa – wszystkiego Wam wystarczy, macie się dobrze bawić po hiszpańsku! ________________________

Spotkanie nie ma na celu nakłaniania do zakupu lekcji języka hiszpańskiego i jest niezobowiązujące. Z promocyjnej hiszpańskiej karty dań mogą skorzystać wyłącznie uczestnicy wydarzenia, tylko w dniu spotkania. Prosimy o zaznaczenie swojej obecności poprzez bezpłatną rezerwację miejsc w serwisie Evenea.[ENG]


You used to speak Spanish, but now you do not have anyone to talk to? Or maybe you are doing very well and would like to have a nice time with someone like you? ;)
It really does not matter! Come and break with us the barrier of speaking Spanish and / or strengthen your self-confidence. Casa Española will make sure that you can hear the voices of the Spanish and Cały Gaweł will entertain us :)

What is the meeting like?

90 minutes of Spanish only talk! You are stressed? You do not know what to talk about? Relax, Anna Dusza will watch over the course of the event and help if needed. The goal of the meeting is to overcome language barriers, so please do not worry about grammar or vocabulary - all you have to do is have fun with Spanish!
The meeting is not intended to encourage buying Spanish lessons and is not obligatory. The promotional Spanish menu can only be used on the day of the event, using the code given on the event.[ESP]
Solías hablar en español, pero ahora no tienes a nadie con quien hablar? ¿O tal vez lo estás haciendo muy bien y te gustaría pasar un buen rato con alguien como tú? ;)Realmente no importa! Venga y rompa con nosotros la barrera de hablar en español y / o fortalezca tu confianza en sí mismo. Casa Española te asegurará de que puede oír las voces de los españoles y Cały Gaweł nos entretendrá :)

¿Que tienes que hacer?

90 minutos de español sólo hablar! ¿Estás estresado? ŻNo sabes de qué hablar? Relájete, Anna Dusza vigilará el curso del evento y ayudará si es necesario. El objetivo de la reunión es superar las barreras lingüísticas, así que por favor no se preocupe por la gramática o el vocabulario - todo lo que tiene que hacer es divertirse con el español!
_________________________
La reunión no pretende fomentar la compra de clases de español y no es obligatoria. El menú promocional español sólo se puede utilizar el día del evento, utilizando el código que figura en el evento.