We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
19
APR

First Time Home Buyer Seminar - Ձեր առաջին տունը

19:00
21:00
Hovig Khatcherian - REMAX
Event organized by Hovig Khatcherian - REMAX

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Դասախօսութիւն բոլորի համար ովքեր նպատակ ունին տուն ձեռք բերել: Մեր նպատակն է ամէն ձեւով պատրաստել ձեզի ամենակարեւոր քայլերէն մեկին համար: Մեր դասախօսութիւնը հայերէնով է եւ պիտ տեվէ 50 վայրկեան որմէ ետք պիտի պատասխանենք ձեր հարցումները: Պիտի հիւրասիրվի սուրճ: Մուտքն ազատ է:

Խօսող - Յովիկ Խաչերեան - RE/MAX 3000
Հիւր - Հարրի Օհանեսեան - Planiprêt

Ապրիլ 19 - 2018 - երեկ. ժամը 7-ին:

Centre Arménie

_____________________________________________________________________

This is a free event held in Armenian for anyone who may be interested in one day owning a home. The structure of the event provides an opportunity to learn about the process in a non-pressure environment. The First Time Home Buyer Seminar is an information only event. We break down the home buying process so that you can be aware of how it works and what is involved. The ‘talk’ part of the seminar will be about 50 minutes, followed by a Q & A session. Coffee will be served. Bring your notepad, a pen and questions!

Hosted by - Hovig Khatcherian - RE/MAX 3000
Special Guest - Harry Ohannessian - Planiprêt

April 19th 2018 at 7 PM

Centre Arménie