We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
19
APR

Nud de femeie brunetă // LikeCNDB 2018

19:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

For ENGLISH, please scroll down.

Pentru acest performance, Andreea David a lucrat într-un spaţiu solitar, în care singurul observator a fost ochiul ei critic din viitor, prin intermediul camerei de filmat. În acest context, ea a devenit subiectul propriei judecăţi estetice și obiectul propriului narcisism. Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, performează posturi stereotip asociate feminităţii și reprezentării acesteia, imagini fetiș ce se cer mereu perfecţionate. În acest performance nudul se autocompune în propriul peisaj, în propria construcție scenică, se ascunde în spatele propriei reprezentări și se camuflează în privirea din afară.
---------------------------------------------------------------------
Autor și performer: Andreea David
Producător: Colectiv A prin Fondul Colectiv de Creație
Coproducător: CNDB
Consultant artistic: Mădălina Dan
Mulțumiri: BlackHyperBox, Claudiu Lorand Maxim, Oana Hodade, Maria Mora & Kata
Durata: 50 min
--------------------------------------------------------------------
> BIO

Andreea David este performer și arhitect. Are formare în dans contemporan la Centrul Naţional al Dansului din București. În 2012 e bursieră DanceWEB la Viena și în 2013 la e.x.e.r.e.c.e. CCN Montpellier. Lucrează solo sau în colaborare cu alți artiști și participă în festivaluri precum Explore Dance Festival, Impuls Tanz Viena, Temps d’Images Cluj și LIKE CNDB. În 2014 iniţiază Laboratorul de Practici Comune, un cadru de lucru și experiment care susţine împărtășirea, dezvoltarea și explorarea practicilor coregrafice și performative.
--------------------------------------------------------------------
> Info bilete

Biletele costă 35 de lei (preț întreg) sau 20 de lei (preț redus) și se pot achiziționa online, de pe https://www.kompostor.ro/, în limita locurilor disponibile.
-------------------------------------------------------------------
Spectacolul face parte din Focus LIKE CNDB


//EN

For this performance, Andreea David worked in a solitary space, where she was the sole observer and her own critical eye from the future, through the recording camera. The artist thus turned into the subject of her own aesthetic judgement and the object of her own narcissism. Aware of the look, the nude body immediately adjusts, performs postures stereotypically associated to femininity and its representations, fetish images that constantly require perfecting. In this performance, the nude self-composes in its own landscape, it its own staging, is hiding behind its own representation and conceals itself in the outer look.
-------------------------------------------------------------------
Author and performer: Andreea David
Producer: Colectiv A through the Collective Creation Fund, 2016
Coproduction: CNDB
Artistic consultant: Mădălina Dan
Thanks to: BlackHyperBox, Claudiu Lorand Maxim, Oana Hodade, Maria Mora & Kata
Length: 50 min
---------------------------------------------------------------------
> BIO

Andreea David is a performer and architect. She studied contemporary dance at the National Centre for Dance in Bucharest. In 2012 she was a DanceWEB scholar in Vienna and in 2013 at e.x.e.r.e.c.e. CCN Montpellier. She creates solos and collaborates with other artists, taking part in festivals such as Explore Dance Festival Bucharest, ImpulsTanz Vienna, Temps d’Images Cluj and LIKE CNDB. In 2014, she initiated the Laboratory for Common Practices, a system for working and experimenting that encourages the sharing, developing and exploring of choreographic and performative practices.
--------------------------------------------------------------------
> Ticket Info

Tickets are 35 lei (full price) or 20 lei (discounted price) and can be purchased online, from https://www.kompostor.ro/, within available seating
---------------------------------------------------------------------
The performance is part of the Focus LIKE CNDB program