We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
23
MAY

Efektívne prezentačné zručnosti

08:00
16:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú získať zručnosti ako prekonať bloky, pripraviť sa na presvedčivú prezentáciu a v bezpečnom prostredí si nacvičiť rôzne typy prezentácií v rôznych situáciách.

Obsah:
Ako sa pripraviť na rolu prezentujúceho.
Príprava obsahu podľa dĺžky trvania prezentácie.
Práca s prezentačnou technikou.
Špecifiká osobnej prezentácie pred veľkou skupinou.
Naladenie sa na skupinu.
Základy rétoriky.
Verbálna a neverbálna komunikácia.
Manažment hlasu.
Dychové a relaxačné techniky.
Podpora dialógu s publikom.
Získanie spätnej väzby a práca s ňou.
Ukončenie prezentácie.

Rozsah: 10 vyučovacích hodín
Cena: 105 €