We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
29
MAY

Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca

09:00
18:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

FUNKČNÉ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE pre pedagogických a odborných zamestnancov

29.-30.05.2018 - Bratislava, Zvolen, Lučenec, Martin

Rozsah: 45 hodín

Cieľová skupina:
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v kariérovej pozícii riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ a vedúci odborného útvaru, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Cieľ:
Udržiavanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností v oblasti riešenia konfliktov.

Obsah:
1. Tematický celok: Konflikt
2.Tematický celok: Riešenie konfliktov
3. Tematický celok: Komunikácia ako prostriedok pri riešení konfliktov
4. Tematický celok: Neverbálna komunikácia a konflikty
5. Tematický celok: Vedúci riadiaci zamestnanec ako mediátor


Cena: 99 €

Doklad o ukončení: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.