We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
16
APR

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018r.

09:00
15:00
ASERTO
Event organized by ASERTO

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz najnowsze zmiany prawne (w tym zmiana opodatkowania, RODO) i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie i dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności Właścicieli przedsiębiorstw, Kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.