We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
04
JUN

Cursus EHBO bij kinderen

19:30
22:00
Centrum Jeugd en Gezin Maasland
Event organized by Centrum Jeugd en Gezin Maasland

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Cursus EHBO bij kinderen
Juni 2018: 4 + 11 + 18 (19.30-22.00 uur)

Ongevallen met kinderen liggen altijd op de loer. Kinderen onderzoeken de we­reld om zich heen, echter zien daarbij nog geen ge­vaar. Juist in en om huis en speel­plaats ge­beuren veel ongelukken. Ieder jaar wor­den tussen de 150.000 en 200.000 kinde­ren be­han­deld in een ziekenhuis als gevolg van zo'n onge­luk. Onderzoek heeft uitgewezen dat juiste hulp direct na het onge­luk, van levens­belang is voor het kind.

Weet je bijvoorbeeld wat je moet doen als een kind van de trap valt en bewus­teloos onder aan de trap blijft liggen? En wat je moet doen als je kind dreigt te stikken in een snoep­je? Wat doe je als je kind een flinke teug lampenolie neemt of als je kind hete thee over zich heen krijgt?
1001 redenen om te leren wat je dan moet doen.
Weet je zeker dat er altijd iemand in de buurt is die eerste hulp kan verlenen? Als het dan eens misgaat, wil je toch weten hoe je moet handelen?!

Inhoud van de cursus KinderEHBO
Alle basisaspecten van veiligheid en gezondheid van kinderen worden behandeld zoals:
* Belangrijke veiligheidsregels
* Verslikking/verstikking en baby- en kinderreanimatie
* Acute verwondingen
* Brandwonden
* Vergiftigingen
* Eerste hulp bij acute ziekteverschijnselen
* Verdrinking
* Allergische reacties door o.a. bijen- of wes­penste­ken

Tijdens de cursus KinderEHBO leer je om efficiënt en doortastend op te treden. Naast het geven van preventietips en kennisoverdracht wordt er veel tijd besteed aan praktische oefeningen.

Opzet van de cursus
De cursus bestaat uit 3 avonden van elk 2½ uur. De groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers. De opleiding wordt afgesloten met een praktijktoets. Dan wordt beoordeeld of je de leerstof praktische en theoretisch beheerst. Uiteraard ligt het zwaartepunt op de praktijk. Aan het eind van de cursus ontvang je - naar keuze - het officieel erkend certifi­caat 'Eerste Hulp aan kinderen' van Het Oranje Kruis of een bewijs van deelname.
De cursusprijs is € 134,75 inclusief een officieel erkend Oranje Kruis certificaat of € 119,- zonder certificaat. Als je met certificaat kiest kun je ieder jaar een herhalingsles volgen om de geldigheid te behouden.

Iedereen krijgt een 'reader' uitgereikt als naslagwerk.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden ook EHBO cursussen en herhalingslessen. Dit valt doorgaans in het pakket van een aanvullende verzekering. Check dit dus even bij je zorgverzekeraar.
Wanneer?

Bij voldoende deelnemers (minimaal 10) start de volgende cursus op maandag 4 juni van 19.30-22.00 uur. Vervolgdata: 11 + 18 juni