We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
19
MAY

Konfrontacje tańca współczesnego CODA Włocławek

09:00
18:00
Centrum Kultury Browar B
Event organized by Centrum Kultury Browar B

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

R E G U L A M I N
1. Organizator:
Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28, 87-800 Włocławek
tel. 54 232 25 66, taniec@ckbb.pl, www.ckbrowarb.pl

2. Data i miejsce
19.05.2018 r., godz. 9.00, sala widowiskowa CK „Browar B.”

3. Cele konkursu
• konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych
• popularyzacja współczesnych form tańca i ich walorów wychowawczych
• integracja środowisk upowszechniających kulturę taneczną
• wymiana doświadczeń twórczych, poszukiwanie nowych form wypowiedzi artystycznej, rozwijanie wrażliwości scenicznej
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

4. Kryteria oceny
• choreografia i technika tańca
• ogólny wyraz artystyczny
• dobór muzyki i kostiumów
Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

4. Warunki uczestnictwa
• akceptacja regulaminu
• wypełnienie i odesłanie podpisanego zgłoszenia drogą elektroniczną lub pocztową z dopiskiem „CODA” do dnia 8.05.2018 r. na adres organizatora (w przypadku dużej frekwencji o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń)
• wpłata akredytacji: 15 zł/os., na konto organizatora: BANK BOŚ O/WŁOCŁAWEK 79 1540 1027 2102 9142 6468 0001 do dnia 8.05.2018 r.
• zaprezentowanie choreografii opartej na technice tańca współczesnego – modern, jazz, balet (z wyłączeniem hip hop, disco, break dance, taniec ludowy, taniec towarzyski)
• czas prezentacji: zespoły taneczne: 3-7 minut, teatry tańca: do 10 min., muzyka własna – opisane CD lub pendrive

5. Kategorie
W konfrontacjach mogą wziąć udział zespoły taneczne i teatry tańca, liczące od 5 do 24 osób, w tym przynajmniej 80% osób w wybranej kategorii wiekowej:
• do 12 lat
• 13 - 16 lat
• powyżej 17 lat

6. Nagrody
• jury przyzna nagrody finansowe o łącznej wysokości 4000,00

7. Sprawy organizacyjne
• koszt transportu, ubezpieczenia, noclegu pokrywają uczestnicy lub instytucja delegująca
• w przypadku rezygnacji z udziału w konfrontacjach opłata akredytacyjna nie jest zwracana
• każdy uczestnik musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek
• jednostka delegująca ma obowiązek zapewnić zespołowi opiekę osób dorosłych (1 opiekun na 10 osób)
• organizator zapewnia scenę o wymiarach 12x9 m. z podłogą baletową i kulisami, wejście na scenę z dwóch stron, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie, garderoby
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione
• organizator zastrzega prawo rejestracji filmowej, a także prawo fotografowanie prezentowanych choreografii i wykorzystywania zdjęć do promocji wydarzenia
• organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii) oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji
• po dokonaniu płatności, dostarczeniu danych adresowych i nip, organizator wystawi na prośbę zgłaszającego FV
• kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury
• w trakcie trwania Konfrontacji w Centrum Kultury „Browar B.” czynna będzie restauracja „Food Gallery”
• szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie internetowej www.ckbrowarb.pl dn. 14.05.2018 r.