We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Osudové osmičky - 1848 Jaro národů

16:00
17:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Druhá přednáška z cyklu Osudové osmičky. Tentokrát posluchače seznámí z rokem 1848, který je často nazýván jarem národů. Prvně v dějinách byly artikulovány politické požadavky zástupců jednotlivých národů, a to nejen v habsburské monarchii, ale i v řadě dalších evropských zemí. Začal vzestup národní identity a nacionalismu. Zdaleka se však nejednalo jen o národní požadavky. Přednáška představí události roku 1848 jako soubor dílčích revolucí (národní, politické, hospodářské, sociální).
Probere jednotlivé roviny, tj. úsilí o zrušení poddanství a zrovnoprávnění před zákonem, o zrušení stavovského systému o rozšíření politické participace, o jazykovou a národní rovnoprávnost. Zmíní specifika Moravy a Slezska oproti Čechám. Všimne si i otázky německého sjednocení a případného zapojení habsburské říše včetně českých zemí do konceptu Velkého Německa. Přednáší prof. Pavel Kladiwa z katedry historie Filozofické fakulty.

Venue

Centrum PANT