We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
23
MAR

Solo Jasper Sebastian Stürup, Nattens Gletcher

17:00
16:00
Charlotte Fogh Gallery
Event organized by Charlotte Fogh Gallery

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Charlotte Fogh Gallery kan med stor glæde præsentere Jasper Sebastian Stürups soloudstilling, ”Nattens Gletcher”. Stürup har tidligere fortrinsvist arbejdet med tegningen som kunstform, og dette er første udstilling, hvor Stürup for alvor lader sin karakteristiske og detaljerede streg møde maleriet. ”Nattens Gletcher” viser nye malerier i stor og mindre skala, der ud over at skalere op samtidig zoomer ind på detaljen.

Jasper Sebastian Stürups værker har forførelsen som omdrejningspunkt. Det umiddelbart sanselige aktiveres af det sensuelle materialevalg som lyserødt satin, der skinnende og blødt for øjet lokker os ind i hans tegnede og maleriske univers. Modsat de tidlige tegninger, hvor der er en kompleks figuration med et mylder af mennesker og objekter, er de nye malerier mere forenklede i motiverne. Værkernes motiver kan ses som en slags emotionelle�ophobninger af referencer til mennesker og den menneskelige skulptur gennem historien. Inspireret af sine omgivelser samt kunstneriske forbilleder lige fra musikere og digtere, performancekunstnere og renæssanceskulpturer til afrikanske masker og totempæle, står Stürups værker som skulpturelle udsagn, der indkredser det poetiske i menneskets handlinger, kunstneriske udsagn og kommunikation.

Udstillingens titel, ”Nattens Gletcher”, er et lån fra City Slang, som er en af Jasper Sebastian Stürups ynglings plader: ”Thomsen står rank og syle klar, HUG danser tæt med Bowie - det bliver ikke meget bedre. Den har lagt sig under min hud og boet der, siden jeg først hørte den i 1987. En lyd af min by.�Min gletcher er formenligt ikke Thomsens gletcher. Skindende lyserød ligger den et sted mellem skulpturen og kroppen, glider gennem natten. Men måske burde udstillingen havde været opkaldt efter maleriet, ”The Beginning of a new Adventure”, da det er præcist hvad der foregår lige nu”.

English:
The Glacier of the Night

Charlotte Fogh Gallery is pleased to present Jasper Sebastian Stürup’s solo exhibition, “The Glacier of the Night”. Stürup has previously primarily worked with drawing in his work, and this is the first exhibition where Stürup really lets his characteristic and detailed line meet the painting. “The Glacier of the Night” exhibits new paintings on a large and smaller scale, that enlarge the scale while zooming in on the detail.

Jasper Sebastian Stürup’s works have seduction as the focal point. The immediately sensual is activated by the sensual selection of material like pink satin, shining and soft to the eye, lures us into his drawn and picturesque universe. Contrary to the earlier drawings, where there is a complex figuration with a myriad of people and objects, the new paintings are more simplified in the motifs. The motifs of the works can be seen as a kind of emotional accumulation of references to humans and the human sculpture throughout history. Inspired by his surroundings as well as a from other artists, musicians and poets, performance art- ists and renaissance sculptures to African masks and totem poles, Stürup’s works functions as sculptural statements that identify the poetic in human actions, artistic statements and communication.

The exhibition’s title, “The Glacier of Night”, is a loan from City Slang, which is one of Jasper Sebastian Stürup’s favourite records: “Thomsen stands tall and sharp as an ice pick, HUG dances close to Bowie - it doesn’t get much better. It has settled under my skin and lived there ever since I first heard it in 1987. A sound of my city. My glacier is probably not Thomsen’s glacier. Shiny pink it lies somewhere in-between the sculpture and the body, gliding through the night. But perhaps the exhibition should have been named after the painting, “The Beginning Of A New Adventure,” as that is exactly what’s going on right now. “

We are looking forward to seeing you
Best regards Charlotte Fogh Gallery