We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

4. turnir 5. ciklusa Chilltonovog turnira u bilijaru

19:00
01:00
Chillton - Чилтон
Event organized by Chillton - Чилтон

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

5. po redu ciklus Chilltonovog majstorskog turnira u bilijaru jedan na jedan, turnir br.4.

NAPOMENA: Chilltonov turnir je AMATERSKI i nije dozvoljeno profesionalcima ili poluprofesionalcima da se prijavljuju na isti. Svi igrači koji pokušaju da se prijave a nalaze se na spiskovima (bilo snuker bilo bilijar lige) biće odbijeni. Chillton zadržava pravo odbijanja isplate "high break-a" i udaljavanja igrača sa turnira u slučaju da sudija proceni da igrač pripada nekoj od gore navedenih grupa.

Na turniru nije dozvoljena upotreba sopstvenih štapova za bilijar, učesnici koriste štapove raspoložive u Chilltonu.

Niko na turnirima do sada (38 turnira) nije uspeo da u jednom potezu a prvim izlaskom na sto u partiji ubaci sve svoje kugle i crnu te pobedi partiju, pa se sad fond za taj uspeh povećao na 30.500 din, a nagrada za igrača koji u tome uspe je 10.000 din.

8 učesnika, po 300 din, pobednik dobija 2.400 din.

PRIJAVLJIVANJE na turnir:

- takmičari se prijavljuju za turnir u Chilltonu, ili preko FBa (porukom na stranicu Chillton - Чилтон, ne klikom na "going" ili komentarom na eventu) do srede u 20č (dan pre turnira) U slučaju kada ima više od 8 prijavljenih, u sredu, dan pre turnira u 20č se od svih prijavljenih izvlače oni koji će igrati na turniru. Ostaje pravilo da prvenstvo imaju oni koji su manje puta učestvovali na turnirima (učešće na prethodnim ciklusima se ne računa).
- turniri se igraju svakog četvrtka, na 3 dobijene partije, a turniri počinju u 19č.
- u slučaju da se za turnir ne prijavi dovoljno učesnika, turnir se odlaže na nedelju dana.

SVAKE NEDELJE u Chilltonu je besplatan bilijar, i igra se isključivo po turnirskim pravilima.

SVI TAKMIČARI su u obavezi da na turnir dođu upoznati sa pravilima istog.

Prijavljeni takmičari 4. turnira 5. ciklusa su:

1. Matija Savović (2.)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pobednik turnira ulazi u najboljih 8, i ne može učestvovati na sledećim turnirima do velikog finala koje će se održati kada se odigraju svih 8 turnira, a na kom učestvuju pobednici svih 8 turnira. U slučaju da je neko od pobednika turnira sprečen da dođe na finalni turnir, umesto njega igra neko od drugoplasiranih na prethodnim turnirima. Drugoplasirani sa svih 8 turnira igraju međusobno te najbolji stiče pravo da igra na finalnom turniru.

Učesnik se postaje upoznavanjem sa pravilima turnira i uplatom učešća (u Chilltonu).
Na turnir se dolazi u 18.45č, Izvlače se parovi, i turnir počinje u 19.00č.
Ako se neko prijavljen ne pojavi do 19č turnir počinje bez njega, a ako se ne pojavi do trenutka kada počinje njegova partija, piše mu se da ju je izgubio, a ako se ne pojavi do druge njegove partije gubi pravo na učešće, a na njegovo mesto ulazi prva zainteresovana i prisutna rezerva.

Od 8 učesnika, izvlače se 4 para koji igraju međusobno na 3 dobijene partije. Od 4 pobednika se dobijaju dva para, od kojih dvoje ide u finale. U finalu su dva igrača, koji igraju na 3 dobijene partije.

Chillton turnirska pravila:

Slaganje kugli:
Kugle slaže sudija turnira, ili igrač koji je određen da razbija kugle (ako želi on da ih složi).
Kugle se slažu unutar trougla tako da su sve kugle što više prilepljene jedna uz drugu. Kugla na vrhu trougla se stavlja na zadnju tačku (foot spot) a kugla broj osam u sredinu trougla. U poslednjem redu kugli, kugle koje se nalaze skroz levo ili skroz desno moraju biti iz različitih grupa(jedna puna i jedna šarena). Preostale kugle se ređaju u trouglu bez ikakvog redosleda ili namere.

Početni udarac (break):
Bacanjem novčića se određuje ko od dva igrača prvi izvodi početni udarac, a u sledećim mečevima sa istim igračima, naizmenično razbijaju jedan pa drugi.
Sledeća pravila se odnose (primenjuju) na početni udarac:
1. Bela kugla može da se postavi bilo gde iza osnovne linije;
2. Potez se ne najavljuje i bela kugla ne mora prvo da udari neku određenu kuglu u trouglu;
3. Ako igrač ubaci kuglu iz početnog udarca i ne napravi faul, on nastavlja da igra i sto je posle ispravnog početnog udarca (brejka) otvoren (pogledati pravilo otvoren sto/odabir grupe kugli).
4. Ako tokom brejka nijedna kugla nije ubačena, najmanje četiri kugle moraju da udare o jednu ili više martinela , u suprotnom smatraće se da je brejk bio nepravilan i sledeći igrač ima mogućnost da:
1. Da prihvati situaciju na stolu ili
2. Da se kugle ponovo slože u trougao i da on ima brejk ili
3. Da se kugle ponovo slože u trougao i da igrač koji je prvobitno imao brejk u tom rack-u ponovo „razbija;
5. Ubacivanje kugle broj osam tokom početnog udarca (brejka) nije faul i igrač koji je imao brejk u tom rack-u ima mogućnost:
1. Da se kugla broj osam vrati na njeno mesto na stolu a da sve ostale kugle ostanu gde jesu ili
2. Da igrač ponovi početni udarac (brejk);
6. Ako igrač koji je imao brejk ubaci kuglu broj osam, ali mu u rupu upadne i bela kugla, njegov protivnik ima sledeće dve mogućnosti:
1. Kugla broj osam se stavlja na njeno mesto na stolu i igrač može da belu kuglu postavi na bilo koju poziciju iza osnovne linije ili
2. Ponovalja se početni udarac;
7. Ako tokom „brejka“ neka od kugli iz dve grupe (pune ili šarene) izleti sa stola, to je faul i kugla koja je izletela sa stola se ne vraća u igru (osim kugle broj osam koja se vraća na svoje mesto na stolu) i igrač koji je na pozetu ima mogućnost da :
1. Da prihvati siutaciju na stolu kakva jeste ili
2. Ili da postavi belu kuglu na bilo koju poziciju iza osnovne linije i da odatle igra;
8. Ako igrač koji ima brejk napravi bilo kakav faul koji nije već opisan, igrač koji je sledeći na redu ima mogućnost da:
1. Prihvati situaciju na stolu kakva jeste ili
2. Da belu kuglu stavi na bilo koju poziciju iza osnovne linije i da odatle igra.

Otvoren sto/Odabir grupe kugli
Pre nego što igrači odaberu svoje grupe kugli, za sto se kaže da je „otvoren“ i pre svakog svog poteza igrač mora da najavi koju kuglu gađa. Ako igrač na pravilan način ubaci kuglu koju je najavio, kugle iz te grupe postaju njegove i njegov protivnik dobija drugu grupu kugli. Ako ne uspe da ubaci najavljenu kuglu na legalan način, sto ostaje otvoren i drugi igrač je na potezu. Dok je sto „otvoren“ igrač može prvo da pogodi bilo koju od kugli, osim crne kugle.
U slučaju kada je sto otvoren, i igrač napravi faul a bela kugla ostane na stolu, protivnik ima pravo da: zadrži belu kuglu gde se nalazi ili da je stavi u deo iza osnovne linije.

Nastavak igranja
Igrač ostaje za stolom sve dok na legalan način ubacuje kugle, odnosno osvaja tu partiju (rack) kada ubaci kuglu broj osam.

Najava pogotka
Igrač najavljuje svoj potez, kugla koju gađa i rupa u koju datu kuglu želi da ubaci moraju da budu određene, osim ako nisu očigledne. Detalji vezani za udarac (kao što su broj martinela koje će kugla pogoditi, ili broj kugli koje će kugla pogoditi) su nebitni. U slučaju da igrač igra “vozić” mora da najavi koju kuglu udara prvo (A) i koja kugla (B) ulazi u koju rupu. U slučaju da pogodi najavljenu kuglu (A) a ne ubaci najavljenu kuglu (B) – gubi potez. Ako promaši najavljenu kuglu (A) napravio je faul (čak I ako uđe najavljena kugla (B) (ne mora da najavljuje ostale kugle ako ih ima više u “voziću”). Može da se najavi samo jedna kugla (da ulazi u rupu) tokom jednog udarca. Ako sudija ili protivnik nisu sigurni koji je sledeći potez,oni mogu da zahtevaju da igrač koji je na redu najavi svoj sledeći potez.
Igrač može da odabere opciju da najavi odbrambeni udarac (safety) a ne kuglu koju će ubaciti u neku od rupa, uz obavezu da dodirne bar jednu svoju kuglu mora se desiti da ili bela ili neka od igračevih kugla pri udarcu a posle kontakta udari bar jednu od martinela. Tada je njegov protivnik na redu da igra. Ako igrač tokom “safety” udarca ubaci bilo koju kuglu, udarac se smatra faulom.

Gubitak partije
Igrač gubi partiju u sledećim slučajevima:
1. Ubaci kuglu broj osam pre nego što je ubacio sve kugle iz svoje grupe
2. Ubaci kuglu broj osam u rupu koju nije najavio
3. Izbaci kuglu broj osam sa stola (osim pri početnom udarcu)
4. Udari direktno (ili preko martinele) kuglu broj 8, a ima još svojih kugli na stolu
5. Pri udarcu crne kugle ka najavljenoj rupi, ni bela ni crna kugla ne pipnu ni jednu martinelu
6. Pri ubacivanju crne u odabranu rupu napravi faul (uđe i bela kugla, dodirne (odećom ili sl.) drugu kuglu na stolu i sl)
7. Sudija dosudi gubitak partije usled grubog kršenja pravila igre, nesportskog ponašanja i sl (odlučuje sudija).

Faulovi:
Ako igrač napravi faul, na red da igra dolazi njegov protivnik. Protivnik dobija mogućnost da belu kuglu stavi na bilo koju poziciju na stolu i da odatle igra (osim ako je faul napravljen dok je sto "otvoren", kada se bela kugla stavlja kao kod razbijanja). Jednom postavljena bela kugla na sto, a kada igrač skloni ruku sa nje, ne može se više pomerati. Igrač može pomerati belu kuglu kad je spusti na sto sve dok je dodiruje.
Sledeći potezi se smatraju faulom:
• Bela kugla je prvo udarila kuglu koja nije najavljena. Prva kugla koju bela kugla udari mora da pripada igračevoj grupi kugli, osim kada je sto otvoren ( Pogledajte pravilo Otvoren sto /Odabir grupe kugli.)
• Najavljena kugla nije ušla u rupu, a ni jedna kugla nije dodirnula martinelu posle kontakta bele i ciljane kugle;
• Igrač, tokom izvođenja udarca, ne dodiruje makar jednom nogom pod;
• Bilo koja kugla je izletela sa stola (izletanje crne je gubitak partije, osim pri razbijanju)
• Igrač izvede udarac ili uzme belu kuglu u ruku pre nego što se sve kugle na stolu zaustave
• Igrač prilikom udarca udari belu kuglu više od jednom
• Igrač udari belu kuglu tako da ona odskoči
• Ubacivanje bilo koje kugle tokom “safety” udarca
• Dodirivanje bilo koje kugle (odećom tokom poteza, štapom nakon udarca itd) osim bele, i to samo vrhom štapa (osim kada je dosuđen faul, tada igrač rukom namešta belu kuglu).
• Nesportsko ponašanje (pipanje stola i prilaženje stolu dok protivnik igra, verbalno ili fizičko ometanje protivnika itd; određuje sudija)
• Spora igra. (određuje sudija, vreme od kada se zaustavi kugla prethodnog poteza da novog udarca je ograničena na 1 minut (60 sek.)
- U slučaju kada igrač posle dosuđenog faula izvede udarac, protivnik može da odluči da li se: sve eventualno ubačene kugle vraćaju na sto i da dobije "ball in hand" ili da prihvati situaciju na stolu kakva jeste i dobije "ball in hand".
- U slučaju dva faula pri jednom udarcu, računa se prvi napravljeni faul.

Crna kugla
Crna kugla se (po ubacivanju svih svojih kugli) ubacuje u bilo koju rupu, sa najavom, i sa obavezom da ili crna ili bela udari u neku od martinela (ne važe se dve martinele koje obrazuju rupu u koju ulazi crna) pre nego što uđe (bela, ili protivnička kugla ne sme da uđe pri tom udarcu).

Sudija
Sudija je poznat pre početka turnira. Sudija vodi i nadgleda izvlačenje parova za turnir, baca novčić pri određivanju ko prvi razbija kugle (igrač kome je dodeljeno bacanjem novčića da razbija kugle, može da izabere da protivnik razbija), namešta kugle pre početka igre, nadgleda igru, dosuđuje faulove i ostalo. U slučaju nedoumice, sudija odlučuje o ishodu spora i njegova odluka je konačna. Sudija može dodeliti opomenu igraču, da dosudi faul kao i da dosudi izgubljenu partiju u slučaju nepoštovanja pravila, ometanja igrača, spore igre i sl.
Sudiji nije dozvoljeno da savetuje igrače, komentariše udarce i sl. tokom trajanja turnira.

Najčešće nedoumice:
- nije faul ako igrač prilikom ubacivanja svoje najavljene kugle ubaci još neku kuglu (osim crne ili bele), uključivši i protivničku kuglu, pod uslovom da je prvo udario najavljenu kuglu.
- faul nad crnom kuglom dok igrač ima još svojih kugli na stolu je izgubljena partija. U slučaju kada igrač napravi faul nad crnom a nema više svojih kugli na stolu (ne dodirne crnu kuglu prilikom udarca) je samo faul sa "ball in hand" za protivnika.

Pobednici dosadašnjih turnira:

1. ciklus:

1. Dejan
2. St.Aleksander (u finalu igrao Đilas)
3. Ilir
4. Mališa
5. Bogdan
6. Stefan Radović
7. Delibašić
8. Kecman

pobednik prvog ciklusa na Super finalu je Ilir.

2. ciklus:

1. Stefan Radović
2. Nikola Rahman
3. Kecman
4. Aleksandar
5. Delibašić
6. Voja
7. Maja
8. Ilir

pobednik drugog ciklusa na Super finalu je Delibašić.

3. ciklus:

1. Stefan Radović
2. Kecman
3. Maja
4. Voja
5. Aleksandar (u finalu igrao Bojan M.)
6. Ljubomir Nadazdin (u finalu igrao Ilir)
7. Delibašić
8. Damir

pobednik trećeg ciklusa na Super finalu je Voja.

4. ciklus:

1. Maja
2. Delibašić
3. Voja
4. Ljubomir Nadazdin (u finalu igrao Bojan Arsekić)
5. Vladimir Vukčević
6. Viktor Stijović
7. Andrej
8. Kecman

pobednik četvrtog ciklusa na Super finalu je Voja.

5. ciklus:

1. Delibašić
2. Pecelj Đorđe (neće igrati na Super finalu)
3. Stefan Radović

Neka srećniji pobedi!