We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
05
APR

Награди за највлијателните граѓански новинар(к)и

12:00
13:00
Civil MK
Event organized by Civil MK

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Наградите за сториите на граѓанските новинари кои во изминатите два месеци предизвикаа реакции во јавноста, институционални реакции, но и промени во општеството, ЦИВИЛ – Центар за слобода ќе ги додели на 5 април (четврток), во 12 часот, во хотел Сити Парк.

Наградените стории, кои ќе бидат презенирани на настанот, овој пат се од областа на социјалната правда, говорот на омраза и дискриминацијата. Повеќе информации за проектот и содржините на граѓанските новинарки и новинари може да се најдат на веб страницата на Граѓански објектив.

Ова доделување награди е трето по ред во третата година од проектот. Целта на овој проект на ЦИВИЛ е јакнење на граѓанското новинарство во Република Македонија.

Проектот „Граѓански објектив“ е финансиран од National Endowment for Democracy.
--------------------------------------------------------------
Shpërblimet për tregimet e gazetarëve qytetarë të cilët në dy muajt e kaluara shkaktuan reagime në opinion, reagime institucionale, por edhe ndryshime në shoqëri, CIVIL – Qendra për Liri do t’i ndajë më 5 prill ( e enjte), në ora 12, në hotelin City Park.

Tregimet e shpërblyera, të cilat do të prezantohen në evenimentin, kësaj here janë nga fusha e drejtësisë sociale, shprehja e urrejtjes dhe diskriminimi. Më tepër informata për projektin dhe përmbajtjet e gazetarëve qytetarë mund të gjinden në ueb faqen Objektivi Qytetar.

Kjo ndarje e shpërblimeve është e treta me radhë në vitin e tretë të projektit. Qëllimi i këtij projekti të Civilit është forcimi i gazetarisë qytetare në Republikën e Maqedonisë.

Projekti “Objektivi Qytetar” financohet nga National Endowment for Democracy.

Venue

Civil MK