We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
18
APR

Komunitné centrá "Tu a Tam"

15:30
17:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Ako fungujú komunitné centrá v Amerike a čo sa dá z tohto fungovania preniesť na Slovensko?
Čo majú spoločné deti a mládež na Spiši a v Charlestone?
A prečo sa volá Big Ugly tak, ako sa volá a kde to vlastne je?
----------------------------------------------------------------------------------------
Pozývame vás na stretnutie a debatu s Lýdiou Mirgovou, čerstvou absolventkou programu Professional Fellows, ktorá strávila šesť týždnov na výmennom pobyte spoznávaním činnosti komunitných centier a miestnych komunít.

Lýdia bude hovoriť o svojej skúsenosti zo stáže v organizácii Step By Step v Západnej Virgínii, no dozviete sa aj o jej práci v rómskych komunitách v Spišskej Novej Vsi a okolí.

Čo hovorí na svoju stáž Lýdia?
"Získala som nové skúsenos ti o komunitnom organizovaní, budovaní komunity, aktivizácii a sieťovanie komunity. Nové nápady pre prácu s deťmi, mládežou a mladými lídrami v komunite, nové kontakty pre budúcu spoluprácu na rôznych projektoch vo vzdelávaní," hodnotí svoju stáž.

Lýdia Mirgová je regionálna koordinátorka národného projektu komunitné centrá na Spiši. Pre Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity pracuje od roku 2015. Predtým pôsobila ako komunitná pracovníčka v obciach v okolí Spišského Štvrtka.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
"I spent a very nice time with my American friends at Charleston, in the organization Step by Step. Thanks to my mentor and teacher Michael Tierney, from organization Step by Step Charleston, West Virginia.. I spent 42 days of learning organizing, community building and empowering leaders. It was challenge and motivation for further work with Roma community. How to strengthen Roma identity and support self-interest trough different programs.
I have found many good and interesting friends, ideas, skills and activities for community centers in Slovakia. I came home from the US positive thinking, determination, the strength to continue the work that makes sense. I believe we are not alone in our effort to help people who need it. It was my honor to meet with all the wonderful people from 4 countries and many other organizations, mostly the organizers of this great project. Everybody are in the my heart forever," zhodnotila svoj pobyt Lýdia bezprostredne po návrate.

Lokálnym partnerom programu Professional Fellowship pod názvom Tvorba participatívnej demokracie je Centrum komunitného organizovania.