We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
APR

Panel historyczny. Spotkanie Absolwentów DA

10:00
12:00
80da - dominikanie
Event organized by 80da - dominikanie

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie działa w Poznaniu od 80 lat. To właśnie tutaj dominikanie na zaproszenie władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza założyli grupę akademicką, która zapoczątkowała powstanie kolejnych duszpasterstw w całej Polsce. Jest to dla nas dużym przywilejem, ale i zadaniem. Świętując w tym roku Jubileusz chcemy stworzyć wspólną przestrzeń zarówno dla absolwentów i studentów duszpasterstwa, jak i dla wszystkich tych, którzy byli bądź są z nim związani.

Bardzo serdecznie zapraszamy kilka wydarzeń adresowanych do Środowiska Akademickiego, a zorganizowanych we współpracy Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Urzędu Miasta Poznania.

Kolejnym spośród planowanych przez nas wydarzeń będzie PANEL HISTORYCZNY, na który zapraszamy do zabytkowej Auli Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas panelu zaproszeni prelegenci będą rozmawiać o historii, rozwoju i roli duszpasterstwa akademickiego w Polsce. Przemawiające grono przedstawi swoje treści w sposób rzetelny i atrakcyjny, umożliwiając zgromadzonym zadanie pytań oraz wzięcie udział w dyskusji. Spotkanie będzie podzielone na część wykładową oraz dyskusyjną, z krótką przerwą pomiędzy nimi.

Zaproszeni prelegenci: dr Zofia Fenrych, dr Marek Miławicki OP, mgr Mateusz Szłapka. Prowadzenie: prof. Konrad Białecki.

Serdecznie zapraszamy.
+

***

Prof. Konrad Białecki prowadzi badania z zakresu historii Kościołów w Polsce po II wojnie światowej, polityki wyznaniowej europejskich państw komunistycznych oraz wystąpień społecznych w okresie PRL ze szczególnym uwzględnieniem Poznańskiego Czerwca 1956 r. i pierwszego okresu funkcjonowania NSZZ „Solidarność” (1980 – 1981). Obecnie przygotowuje monografię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce w latach 1945 – 1989, ponadto koordynuje pracę trzech zespołów badawczych, zajmujących się kolejno: działalnością Klubów Inteligencji Katolickiej w latach osiemdziesiątych XX wieku, polityką władz PRL wobec chrześcijańskich Kościołów mniejszościowych oraz działaniami władz wobec sanktuariów w okresie „Polski Ludowej”.

Dr Zofia Fenrych jest absolwentką Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego w Szczecinie. Napisała pracę magisterską o ośrodku poznańskim. Jest z zawodu historykiem i naukowo zajmuje się historią młodzieży - broni doktorat na temat roli szczecińskiego DA w życiu studentów. Interesuje ją jednak szerszy aspekt - nie tylko tego jednego miasta - ale duszpasterstwa akademickiego jako swoistego zjawiska, można rzec "polskiego fenomenu". Jest pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Dr Marek Miławicki OP jest teologiem i historykiem, członkiem Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, zajmuje się nowożytną i współczesną historią Zakonu Dominikańskiego. Obecnie pracuje nad historią gospodarczą polskich dominikanów w okresie międzywojennym.

Mgr Mateusz Szłapka jest absolwentem Instytutu Historii UAM (praca magisterska: Duszpasterstwo Akademickie oo. Dominikanów w Poznaniu w latach 1974-1991 obroniona 2015), doktorantem w Zakładzie Najnowszej Historii Polski IH UAM (temat pracy: Polityka władz wobec Kościołów mniejszościowych i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945-1989), pracownikiem Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu. Zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół spraw wyznaniowych w Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem polityki władz wobec chrześcijańskich kościołów mniejszościowych i związków wyznaniowych, a także funkcjonowania ośrodków duszpasterstwa akademickiego.