We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
27
MAR

Pop Up Union at Conti's, Lampeter! / Undeb Dros-dro yn Conti's!

10:00
12:30
TSDSU
Event organized by TSDSU

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Mae eich UM yn cydweithio â Conti's i'ch darparu â'r Undeb Dros-dro mwyaf blasus a chyfforddus ERIOED!

Dewch draw rhwng 10 a 12.30 ddydd Mawrth 27ain Mawrth, lle bydd gennym ni ffurflenni enwebu ar gyfer Gwobrau Llambed, a dyfeisiau er mwyn i chi roi mewnbwn i Arolwg yr UM, sydd eleni'r rhoi sylw arbennig i Sut Caiff Cyrsiau eu Trefnu.

Gallwch hefyd brynu tocyn ar gyfer y Cwpan Her, a gofyn unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r ŵyl chwaraeon sy'n dod i Lambed ym mis Mai!

Mae Caffi Conti wedi'i leoli ar y gylchfan yn Nhref Llambed, rhif 5 Sgwâr Harford.

https://www.facebook.com/contisicecream/ '
-----------------------------------------------------------------------------------------

Your SU is teaming up with Conti’s to give you the tastiest, comfiest Pop-Up Union EVER!

Come down between 10-12.30 on Tuesday 27th March where we will have Lampeter Awards nomination forms, and devices for you to input into our SU Survey, which this year is around Course Organisation.

You can also purchase your Challenge Cup ticket, and ask any questions about the festival of sport that is coming to Lampeter in May!

Conti’s Café is located on the roundabout in Lampeter Town, number 5 Harford Square.

https://www.facebook.com/contisicecream/’

Venue

Conti's