We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
12
MAY

Euroopa konverents Berliinis 2018

00:00
00:00
Coral Club EST
Event organized by Coral Club EST

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Kas te mõtlete ikka veel, kas te tahate osaleda 2018. aasta 12.-13. mail Berliinis toimuval Euroopa konverentsil või mitte?
Nagu te teate, ei ole võimalik tagasi saada kolme asja: AEGA, öeldud sõnu ja kasutamata võimalusi.
Nüüd aga taas küsimus, milleks ikkagi osaleda? Mõelge sellele, võib-olla on teil siiski vaja osaleda, sest üritusel European Convention:
• saate teada firma plaanidest lähimas ja pikemas perspektiivis. Lisaks saate esimestena teada, milliseid uusi tooteid hakatakse tootma 2018. aastal;
• teil on võimalus osaleda meie uute, Eestist pärit meistrite autasustamisel. Oma osalemisega näitate neile oma austust ja oma panust struktuuri arengusse.
• esinevad liidrid inspireerivad teid ja vastavad teie küsimustele. Teil on võimalus saada neilt professionaalset nõu. Firma liidrid jagavad teiega oma kogemusi.
• konverentsil pööratakse alati põhitähelepanu nii professionaalsele kui ka isiklikule arengule. Saate rohkem teada sellest, kuidas hoida tasakaalu tervise, aja ja raha vahel;
• te saate teada kõige tõhusamatest strateegiatest efektiivse meeskonna loomiseks ning teil saab olema võimalus arendada teie meeskonnaga suhtlemiseks ja koostööks vajalikke oskusi;
• te õpite kasutama uusi strateegiaid müügi suurendamiseks;
• üksnes osaledes on teil võimalus õppida, arendada ja tegutseda;
• te saate teada, milline maagia sisaldub mõttes: „Nüüd ma töötan iseenda heaks ja mulle makstakse minu tulemuste eest”
Eeliste loendamist võib aina jätkata ja jätkata … Ja teie olete see, kes saab üritusel European Convention tõepoolest uusi kogemusi, teadmisi ja motivatsiooni, seejärel aga saate neid teadmisi ja seda energiat edasi anda oma tulevastele partneritele, innustamaks neid olema koos meiega meie firma järgmistel üritustel.
Ärge unustage: kohtade arv on piiratud! Ürituseni European Convention on jäänud kõigest X päeva. Kuni 12. aprillini 2018. aastal on pileti hind vaid 75 eurot (osalemine + kingitus) või 135 eurot (osalemine + kingitus + toit).
Pärast 12. aprilli on piletite hind 10 euro võrra kallim.
Kõigi registreerimise ja maksmisega seotud küsimuste korral pöörduge meie poole müügiesindusse.


Вы все еще думаете, хотите ли вы участвовать или нет в Европейской конвенции в Берлине, 12-13 мая 2018 года?
Как вы знаете, невозможно вернуть 3 вещи: ВРЕМЯ, сказанные слова и упущенные возможности.
А теперь опять вопрос, зачем же участвовать? Подумайте, может вам все- таки нужно участвовать, потому, что на European Convention:
• вы узнаете планы компании на ближайшую и долгосрочную перспективу. Кроме того, вы будете первым, кто узнает, какие новые продукты будут запущены в 2018 году;
• у вас будет возможность поучаствовать в награждении наших новых мастеров из Эстонии. Своим участием вы покажете им свое уважение и свой вклад в развитие структуры.
• выступающие лидеры вдохновят вас и ответят на ваши вопросы. У вас будет возможность получить от них профессиональный совет. Лидеры компании поделятся с вами своим опытом.
• на конференции основное внимание всегда уделяется как профессиональному, так и личному развитию. Вы узнаете больше о том, как поддерживать баланс между здоровьем, временем и деньгами;
• вы узнаете, о самых эффективных стратегииях для создания эффективной команды и у вас бутет возможность развивать необходимые навыки для общения и сотрудничества с вашей командой;
• вы научитесь использовать новые стратегии для увеличения продаж;
• только когда вы участвуете, у вас есть шанс учиться, развиваться и действовать;
• вы узнаете магию значения «Теперь я работаю для себя, и мне платят за мои результаты».
Список преимуществ можно продолжать и продолжать ... И вы тот, кто действительно получит новый опыт, знания и мотивацию на European Convention, а затем вы можете передать эти знания и энергию своим будущим партнерам, чтобы вдохновлять их быть с ними на следующих событиях нашей компании.
Не забывайте: количество мест ограничено! Осталось всего Х дней до European Convention. До 12 апреля 2018г стоимость билета только 75 евро (участие+подарок) или 135 евро (участие+подарок+еда).
После 12 апреля цена билетов будет дороже на 10 евро.
По всем вопросам регистрации и оплаты обращайтесь к нам в офис.

Other events hosted by

Coral Club EST

Other events by
Coral Club EST