We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
20
APR

Mac Gyverova škola

16:00
19:00
Cyklodielňa Recykel
Event organized by Cyklodielňa Recykel

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

-For english version scroll down-

Mac Gyverova škola: ako sa stať vynaliezavým cyklistom

Tento rok v lete pre vás pripravuje Recykel jedinečnú sériu 6 workshopov, na ktorých sa môžete naučiť ako opraviť a vylepšiť svoj krásny bicykel. V dielni Recykel, plnej nástrojov a komponentov, Agathe a Martin pripravujú 3 hodinový program v priateľskej atmosfére, kde zdieľajú odborné znalosti mechanikov a pomáhajú cyklistom zoznámiť sa s bicyklom.

Po škole Mac Gyver, váš bicykel nebude mať pre vás tajomstvo!_

Na podporu organizácie Recykel stojí jedna dielňa 5 € / účastník (lekcia, nástroje a miesto využitia). Obmedzené miesta, potrebujete predplatné e-mailom (martibolo@gmail.com ).
Uveďte, či máte konkrétnu potrebu alebo bicykel (brzdenie, fixácia, kotúčová brzda, zavesenie atď.)

Program: od apríla do septembra, od 16 do 19 h, predplatné na seminári, spravovať mesiac skôr, závisí od vašej dostupnosti
Každý z workshopov bude o zameraný na konkrétne časti vášho bicykla, ale samozrejme sa prispôsobíme vašim potrebám. Po úvodnej prezentácii budeme pracovať v dvojici na vašom bicykli.
- piatok 20. apríla: " Brzdy a oprava defektov" + Pripravte si bicykel na Cyklojazdu (22.04) a pružina
- Máj: "Prehadzovače a prevody"
- Jún: "Nastavenie posedu" (dobrý postoj)
- Júl: "Centrovanie kolies a pneumatiky"
- August: "Osi a ložiská"
- September : "Údržba a viditeľnosť" + Pripravte si bicykle pre Cyklojazda (22.09) a jeseň

EN_ Mac Gyverova škola: to become resourceful biker
This summer, Recykel propose an unique session of 6 workshops where you can learn how to repair yourself your lovely bike and be comfortable on. In Recykel workshop, full of tools and components, Martin and Agathe propose 3 hours together in good atmosphere, where they share their mechanic‘s expertise and help you to learn about your bike.

After the Mac Gyver‘s school, your bike won‘t have secret for you!

To support Recykel organization, one workshop costs 5€/ participant (lesson, tools and place utilization). Limited places, need subscription by e-mail (martibolo@gmail.com).
Please specify if you have specific need or bike (break wheel, fixie, disc brake, suspension, etc.)

Program: from April to September, 16h-19h, subscription by workshop, one month before, depends of your availability.
Each workshop is about specific part of your bike, but of course we adapt to your needs. After specific presentation, you are working in tandem on your bike.
- Friday 20th April: „ Breaks and cables“+ Prepare your bike for Cyklojazda (22.04) and Spring
- in May: „Derailleurs and Speeds“
- in Jun: „Fit on your bike“ (good posture)
- in July: „Wheels and tires“
- in August: „Axes and tubes“
- inSeptember: „Maintenance and visibility”+ Prepare bikes for Cyklojazda (22.09) and Autumn.