We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
23
APR

Năng Lực Trình Bày Thực Tiễn Và Truyền Cảm Hứng

08:30
18:00
Dale Carnegie Vietnam
Event organized by Dale Carnegie Vietnam

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

KHÓA HỌC NĂNG LỰC TRÌNH BÀY THỰC TIỄN VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG

Tạo những Kết quả Đột phá rõ rệt trong Tư duy/ Cảm xúc lẫn Hành vi Trình bày trong 03 năng lực sau:
• Trình bày
• Thuyết phục và truyền cảm hứng
• Phản hồi trong những tình huống căng thẳng

Thời lượng & thời gian: 02 ngày liên tục trong tuần từ 08:30 - 17:30/ ngày

>> Tư vấn ngay: https://goo.gl/BwBFxA
>> Xem chi tiết khóa học: https://goo.gl/zYJYD6