We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
02
JUL

К-POP dance classes with Shinna

13:30
18:00
ATOM THEATRE
Event organized by ATOM THEATRE

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(English below)
АТОМ ТЕАТЪР и @Lili Jungin Lee ви канят – за втора поредна година – на K-POP събитието на лято 2018!
Като част от АТОМ Хореографски Серии# 2, в Dance Station в София от 2 до 6 юли 2018г. ще се проведат интензивни К-POP класове, водени от Shinna - корейски преподавател и хореограф. В 5те дни тренинги ще се провеждат по два класа и ще могат да се включат всички желаещи – без ограничения в уменията или възрастта!

Проектът е финансиран от програма "Култура" на Столична община, Art Council Korea, Фондация "Америка за България" и е в партньорство със Seoul International Choreography Festival, Dance Station, Generator, BTV Radio, Kafene.bg
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
ЗА SHINNA…
Танцьор, хореограф и преподавател по K-POP, Shinna е трейнър в множество корейски и международни K-POP инициативи.
Участвала е в:
- ARTMAP Dance Studio CEO (Корея)
- 2016 K-academy инструктор, част от Dance(K-pop) & Contents(Movie,drama)
- K-academy instructor инструктор, част от K-pop dance & Cover dance в Полша и САЩ
- Трейнър в JYP entertainment
Награди:
- Keepdancing vol.10 house dance победител
- ZIPPO Hot-tour performance
- SAC competition solo performance
- GATSBY Korea dance competition
- K-DANCE "BURST OUT", специална награда за хореография
- The Field vol.3 House
- Who's back vol.1
~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
ЦЕНИТЕ...
Предлагаме максимално много възможности за участие в „K-POP с Shinna“ класовете:
Early bird (до 21 МАЙ включително):
1 клас: 15лв
3 класа: 40лв
5 класа: 65лв
10 класа (обща цена за всички класове): 130лв
Angry bird (от 21 май )
1 клас: 20лв
3 класа: 60лв
5 класа: 90лв
10 класа (обща цена за всички класове): 180лв

Всеки клас е с продължителност 2 часа и включва разработване на K-POP хореографии, избрани от Shinna. Цената включва единствено присъствие на класовете; храна, път или настаняване НЕ са включени в горепосочените суми.
Заплащането се случва единствено по банков път!
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
ЗА ЗАПИСВАНЕ…
За да заявите участието си в „K-POP с Shinna“ класовете е нужно да:
1. Попълните нашата Форма за участие на следния линк: http://atomtheatre.info/series2/apply/
2. Като отговор, ще получите мейл с информация за начина на плащане;
3. Да си запазите датите и да се вълнувате - поне колкото нас - за наближаващия K-POP купон 🙂

📢
Всички уъркшопи ще се водят единствено на английски език!

Въпросите си задавайте на Facebook страницата ни, email: mail@atomtheatre.info и телефон: +359(0)895 755 671


ENGLISH:

ATOM THEATRE and Lili Jungin Lee invite you for a second year to the K-POP event of summer 2018!
As part of ATOM Choreographic Series # 2, at Dance Station in Sofia from July 2 to 6, 2018 Shinna - a Korean lecturer and choreographer, will hold intensive K-POP classes. In the 5 days, two classes per day will be held and will be able to include all those willing - without any limitations in skills or age!

ATOM Choreographic Series#2 is funded by Culture Program of Sofia Municipality , Art Council Korea and America for Bulgaria Foundation, and it is in partnership with Seoul International Choreography Festival (SCF), Dance Station Sofia, Generator, BTV Radio, Kafene.bg.
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
ABOUT SHINNA…
A dancer, choreographer and K-POP lecturer, Shinna is a trainer in many Korean and international K-POP initiatives.
She has participated in:
- ARTMAP Dance Studio CEO (Korea)
- Centro Cultural Coreano en América Latina : 2016 K-academy instructor part of Dance(K-pop)&Contents(Movie,drama)
- Korean Cultural Center Indonesia :2017 K-academy instructor part of K-pop dance & Cover dance
- Trainer for pre-participants in JYP entertainment
Awards:
- Keepdancing vol.10 house dance side winner
- ZIPPO Hot-tour performance 2nd
- SAC competition solo performance side 3rd
- GATSBY Korea dance competition-best performance 2nd prize
- K-DANCE "BURST OUT" Choreograhpy side special prize
- The Field vol.3 House side best 4
- Who's back vol.1 best 4
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ PRICES:
We offer as many opportunities as possible to participate in K-POP with Shinna classes:
Early bird (until May 21 inclusive):
1 class: 8 euro
3 classes: 21 euro
5 classes: 34 euro
10 classes (total price for all classes): 67 euro

Angry bird (starting from May 21)
1 class: 11 euro
3 classes: 31 euro
5 classes: 47 euro
10 classes (total price for all classes): 93 euro

Each class will last for 2 hours and will be devoted to the development of K-POP choreographies selected by Shinna. The price includes only the attendance of the classes; food, travel and accommodation are NOT included in the above amounts.
Payments are accepted only via bank transfer!
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
HOW TO PARTICIPATE…
To participate in "K-POP with Shinna" classes you need to:
- Complete the Application form at the following link: http://atomtheatre.info/series2/apply/
- In reply, you will receive an email with information about the payment method;
- Save the dates and anticipate - at least as much as we do - the upcoming K-POP party 🙂

📢
All classes will be held in English only!

We're are here for all you questions at our Facebook page, email: mail@atomtheatre.info and phone: +359(0)895 755 671