We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
26
MAY

Make The World Great Again Festival 2018

12:00
03:00
De Ceuvel
Event organized by De Ceuvel

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Op 26 mei organiseren CollAction & De Ceuvel voor de tweede keer het Make The World Great Again Festival! Vorig jaar was het festival binnen twee weken uitverkocht en hebben we met meer dan duizend mensen deelgenomen aan vele acties voor positieve veranderingen. Dit jaar wordt Make The World Great Again nóg greater: meer acties, meer muziek, meer sprekers en meer collectieve impact!

Positieve actie door middel van crowdacting:
Op het festival zetten we door middel van crowdacts onze goede voornemens om in positieve actie: overstappen van bank of energieleverancier, leren je afval nieuwe bestemmingen te geven, je inschrijven voor vrijwilligerswerk, impactvol werk vinden, meedoen aan een afval-strooptocht, een buurtinitiatief starten voor gedeelde zonnepanelen, je in de nieuwste sustainable fashion kleden. Daarnaast nodigen we je uit om zelf een eigen crowdact op te starten.

De Transformatietunnel
De steiger van de Ceuvel toveren we voor een dag om tot 'transformatietunnel'. In de verschillende boten word je verleid om mee te doen aan positieve acties. Als je van de steiger komt, heb je je gecommitteerd aan een hele reeks crowdacts en ben je getransformeerd. Naast alle activiteiten op de boten, draaien we op het plein plaatjes en spelen er muzikanten en bands.

Sessies & workshops
In het programmaboekje vind je alle informatie over de workshops. De workshops zijn ingedeeld in de verschillende thema’s uit je dagelijkse leven, zoals: voedsel, energie, carrière, en innerlijke wereld. Ze worden gegeven doorpartners, sociale ondernemingen en NGO’s met een mooie missie. Daarnaast organiseren we activiteiten zoals de afvalstrooptocht, kun je in gesprek met inspirerende sprekers, of gewoon een borrel drinken in het zonnetje!

Praktische Informatie:
Datum: zaterdag 26 mei 2018
De Ceuvel
Tickets: binnenkort beschikbaar - like dit event om op de hoogte te blijven!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie zijn wij?

Make The World Great Again wordt georganiseerd samen door CollAction & De Ceuvel.

Over CollAction
CollAction is het eerste crowdactingplaform ter wereld. Wij helpen on- en offline bij het starten van en deelnemen aan crowdacting campagnes. Een crowdacting campagne probeert een collectief probleem op te lossen door voorwaardelijk commitment te vragen. Bijvoorbeeld “Ik beloof om naar een duurzame bank te switchen / een maand geen vlees te eten / een zomer lang geen vliegreis te maken, als een X aantal mensen dat ook doen.”
→ www.collaction.org


Over De Ceuvel
De Ceuvel is een duurzame broedplaats voor creatieve en sociale ondernemers op een voormalige scheepswerf in Amsterdam-Noord. De broedplaats is een trekpleister voor idealisten en groene denkers. Op het terrein vind je een duurzaam & biologisch Café-Restaurant, een eigen groentekas, een biogasinstallatie voor organisch afval en zonnepanelen. Daarnaast is de broedplaats bijna volledig gebouwd van restmaterialen. Ook organiseert De Ceuvel een uitgebreid cultureel programma met een focus op duurzaamheid.
→ www.deceuvel.nl


/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ENGLISH:

On the 26th of May CollAction & de Ceuvel organise for the second time the Make The World Great Again Festival! Last year the festival was sold out within two weeks and with more than a thousand people we participated in many actions for positive change. This year Make The World Great Again will be even greater: more actions, more music, more speakers and more collective impact!

Positive action through crowdacting:
At the festival we turn our good intentions into positive action with the help of crowdacts: switch to a new bank or energy supplier, learn to give new destinations to your garbage, apply for volunteer work, find impactful work, start a neighborhood initiative for shared solar panels, or dress yourself in the newest sustainable fashion. Next to that, we invite you to start your own crowdact.

The Transformation tunnel
We will transform the jetty of de Ceuvel for one day to ‘transformation tunnel’. In the different boats there we will seduce you to join in on positive actions. When you leave the jetty, you’ll be committed to a whole range of crowdacts and your transformation will be complete. Next to the activities on the boats, we’ll spin records on the square and musicians and bands will give performances.

Sessions & workshops
In the program you will find all the information about the workshops. The workshops are arranged in different themes from everyday life, like: food, energy, career and inner world. They will be given by partners, social enterprises and NGO’s with a nice mission. Next to that we will be organising activities like the garbage-raid, you can talk to inspiring speakers, or just have a drink in the sunshine!

Practical information:
Date: Saturday 26 May 2018
De Ceuvel
Tickets: will be released soon - like this event to stay up to date!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Who are we?
Make The World Great Again is organised by CollAction & Café De Ceuvel

About CollAction
CollAction is the first crowdactingplatform in the world. We help on- and offline with starting and participating in crowdacting campaigns. A crowdacting campaign tries to solve a collective problem by asking conditional commitment. For example: “I promise to switch to a sustainable bank / don’t eat meat for a month / don’t fly for a whole summer; if an X amount of people do the same.”
---> www.collaction.org

About Café De Ceuvel
De Ceuvel is a sustainable breeding ground for creative and social entrepreneurs on a former shipyard in Amsterdam-Noord. The breeding ground is an attraction for idealists and green thinkers. On the terrain you’ll find a sustainable and organic Bar-Restaurant, our own greenhouse, a biogas installation for organic waste and solar panels. Next to that, the breeding ground is almost entirely constructed out of residual materials. De Ceuvel also organises an extensive cultural program with a focus on sustainability.
----> www.deceuvel.nl

Venue

De Ceuvel