We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
30
APR

Find out about fostering | Darganfyddwch am faethu

19:00
20:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

You've been thinking about fostering for a while - but never taken that first step.

This is the perfect event for you.

Come along and listen to our presentation and watch a video of local foster carers sharing their experience. Our recruitment officer Jill will cover all of the common questions that we get asked, from the criteria to become a foster carer, to money and what you can and can't do as a foster carer. And if there is anything we've not covered, there is time to ask questions at the end.

Ready to take the next step along your fostering journey? You can also pick up a form and arrange a home visit.

Interested? Email fostering@flintshire.gov.uk to register to attend.

We look forward to seeing you there! Find out if you could make a difference to a local child's life.

You are welcome to speak in English or Welsh, just let us know when you register to attend.


Rydych wedi bod yn meddwl am faethu ers tro – ond erioed wedi cymryd y cam cyntaf.
Dyma’r digwyddiad perffaith i chi.

Dewch i wrando ar ein cyflwyniad a gwylio fideo o ofalwyr maeth lleol yn rhannu eu profiad. Bydd ein swyddog recriwtio, Jill, yn sôn am yr holl gwestiynau cyffredin a ofynnir i ni, o’r meini prawf i ddod yn ofalwr maeth, i arian a beth gallwch ac na allwch ei wneud fel gofalwr maeth. Ac os oes unrhyw beth nad ydym wedi sôn amdano, mae amser i ofyn cwestiynau ar y diwedd.

Barod i gymryd y cam nesaf ar eich taith maethu? Gallwch gael ffurflen a threfnu ymweliad cartref hefyd.

Diddordeb? Anfonwch e-bost at maethu@siryfflint.gov.uk i gofrestru i fynychu.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno! Cyfle i weld a allech wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn lleol.

Mae croeso i chi siarad yn Gymraeg neu Saesneg, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn cofrestru i fynychu.