We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
06
MAY

GMBfitness Focused Flexibility Workshop - Udsolgt!

12:00
15:00
EdithMaria
Event organized by EdithMaria

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Workshoppen er udsolgt - ønsker du en plads på ventelisten, kan du kontakte Den Intelligente Krop på 44 92 73 49 :-)

Please scroll down for info in English.

GMB Focused Flexibility Workshop er for dig, der gerne vil arbejde på at få bedre fleksibilitet og mobilitet.

Der findes mange forskellige definitioner på både begrebet fleksibilitet og mobilitet, men det der er omdrejningspunktet for netop denne workshop, er at arbejde fokuseret på at skabe et godt fundament, for at kunne indtage alle ønskede positioner med lethed.

Eksempelvis:

- at sidde på gulvet med strakte ben
- at binde sit snørebånd
- eller måske arbejder du på noget mere avanceret såsom at kunne gå i bro.

Vi har alle forskellige mål med vores fleksibilitet og lige meget hvad der er dit, kan du deltage på denne workshop, alle niveauer er velkomne.

Med GMB Focused Flexibility metoden, arbejdes der med både dynamiske kontraktioner (dvs. forkortelse af de muskler vi strækker på) samt statisk afspænding i de forskellige stræk.

De dynamiske kontraktioner anvendes som en sikker måde at aktivere og varme de muskler op der strækkes på, samt at inkorporere dynamiske bevægelser, for at tilskynde til bedre bevarelse af det forbedrede bevægelsesudslag.

Derudover vil en kontraktion af det væv, der lige er blevet strakt på, facilitere til bedre styrke i det ny erhvervede bevægelsesudslag. Det statiske hold anvendes for at kunne smelte ned i strækket, slappe af samt forbedre bevægelsesudslaget.

Der lægges stor vægt på ikke at pine sig selv i disse stæk, vi går dertil, hvor strækkes mærkes uden smerte - her udføres 10 dynamiske kontraktioner, ind og ud af stækket. Herefter holdes strækket statisk i 30 sekunder til op mod 2 min. Dette gentages maximalt 3 gange.

En meget vigtig del af Focused Flexibility, er at skabe et udgangspunkt for, hvilke stræk der vil være mest fordelagtige for den enkelte. Dette gøres med Basic Assessments Positions, eller BAP’s, som er en række strækøvelser, hvormed det kortlægges, hvilke stræk der vil være mest oplagte for dig at arbejde fokuseret på at forbedre.

Derudover vil det være nemmere at se dine fremskridt, når du kender dit udgangspunkt. Herefter finder du/vi 2-3 stræk, der vil være mest optimale for dig at arbejde med under workshoppen og i din efterfølgende træning. Der vil tilmed anvendes teknikker med fokus på kroppens fascia-strukturer, primært med bolde, til at skabe et bedre fundament for stræk-øvelserne – dette anvendes som et bidragende redskab i træningen.

Forudsætninger:
Ingen, alle kan deltage uanset baggrund og forudsætning.

Underviser:
Gotved-uddannet bevægelsespædagog, Edith Maria Hornshøj Laugesen
I tilfælde af sygdom, kan der forekomme afløser.

Tilmelding/Afmelding:
Tilmelding er bindende - betaling kan ikke refunderes senere end 4 uger før workshop start. Vi tager forbehold for evt. for få tilmeldte, som vil afstedkomme aflysning.

Ved sygdom eller anden udeblivelse erstattes workshoppen ikke.
Der er max 15 pladser på workshoppen - så tilmeld dig hurtigt for at være sikker på din plads.

Ingen forplejning inkluderet, dog er der adgang til gratis vand, kaffe og te.

Description in English:

GMB Focused Flexibility Workshop is for you who want to work on increasing and improving your flexibility and mobility.

There are many different definitions of both the concept of flexibility and mobility, but what is the focal point of this workshop, is to work focused on creating a good foundation for you to be able to get into any desired position with ease.

For example:

- To sit on the floor with legs stretched out in front of you
- To tie your shoes
- Or maybe you are working on something more advanced such as being able to get into a Bridge position.

We all have different goals with our flexibility, and whatever yours is, you can attend this workshop, all levels are welcome.

With the GMB Focused Flexibility method, we work with both dynamic contractions (shortening of the muscles we are stretching) and static holds.

We place great emphasis on not tearing ourselves in these stretches, we go to where the stretches are felt without pain – here we perform 10 dynamic contractions. Then, the stretch is held static for 30 seconds up to 2 minutes. This is repeated a maximum of 3 times.

A very important part of Focused Flexibility is to create a starting point. This is done with Basic Assessments Positions, or BAPs, which are a series of stretch exercises that map out which stretches will be most beneficial for you to work focused on improving.