We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
08
JUN

Теоретико-практически курс за работа с композити,д-р А.Петев

09:00
18:00
Dental Design
Event organized by Dental Design

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ДВУДНЕВЕН ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС НA ТЕМА:
"Предизвикателствата на естетичните възстановявания – техника и изкуство."
"Дентален мениджмънт – ключът към успеха на Вашата практика.“

Лектор: Д-Р АНТОН ПЕТЕВ

Хасково

08-09 ЮНИ 2018


ПРОГРАМА:

ПЪРВИ ДЕН, 08 юни 2018

09.00-10.30 ч.: „Реставрациите днес - стъпки към успеха" (Теоретична част)
- Съвременни условия и прием на пациентите в практиката.
- Ред, протокол, етапи и инструментариум за присъединяване на реставрацията към зъбната тъкан.
- Изолации.
- Показания и противопоказания за директни и индиректни реставрации.
- C-фактор. Матрични системи.
- Полимеризационен и функционален стрес.

10.30-10.45 ч.: Кафе пауза

10.45-12.00 ч.: Техники за поставяне на рубердам (индивидуално и с помощта на асистент) (Теоретична част, демонстрация, практическа част* върху модел)

*По време на това упражнение всеки участник може да предостави своя система за поставяне на рубердам (платна, клампи и др.), която използва в кабинета, за да може системата да бъде обсъдена с лектора.

12.00-13.15 ч.: Обяд

13.15-15.00 ч.: Възстановяване във фронталната област (Демонстрация върху модел)
- Техники за възстановяване във фронталната област чрез употребата на различни ключове.
- Техника за възстановяване на апроксималния контур. Стратификации за нанасяне на различните композитни маси.
- Изграждане на мамелони.
- Техники за характеризация във фронталната област (имитация на петна, напуквания, сини инцизални ръбове и др.)
- Протокол за полиране и финиране на крайното възстановяване.

15.00-15.15 ч.: Кафе пауза

15.15-17.00 ч.: Възстановяване във фронталната област (Практическа част* върху модел)

* Всеки участник ще изработи възстановяване във фронталната област с класически силиконов ключ. АКЦЕНТ: Техника за създаване на микро и макро релеф.)ВТОРИ ДЕН, 09 юни 2018

09.00–10.30 ч.: „Течните композити - нов подход при възстановяванията на зъбите" (Теоретична част с практически съвети)
- Накратко за композитите.
- Прилагане на различни адхезивни системи, оформяне на кавитетни форми и техники за апликиране на композитните материали с цел избягване на полимеризационния стрес.
- "Въздушна шупла" - един неизучаван проблем в денталната практика. Причини за възникването й. Начини за систематизирането й. Различни видове апликация на композитните материали и контрол върху процеса с цел избягването й.
- Използване на подходящ инструментариум с цел минимална инвазивност (зъбни сепаратори).

10.30–10.45 ч.: Кафе пауза

10.45-12.00 ч.: "Индиректни възстановителни техники" (Теоретична част)
- Клинични показания за поставянето на индиректни възстановявания от композит или керамика в дисталната област.

12.00–13.15 ч.: Обяд

13.15–15.00 ч.: "Индиректни възстановителни техники"
( Демонстрация върху модел)
- Сетове и принципи за препарация на кавитетни форми.
- Техника за вземане на отпечатък при изработването на модел от А-силикон и полиетер в клинични условия.
- Протокол за нанасяне на композитни маси при склуптурирането на индиректното възстановяване.
- Протокол на фиксация на индиректните композитни реставрации върху зъбните структури.
- Протокол на полиране.

15.00–15.15 ч.: Кафе пауза

15.15–17.00 ч.: "Индиректни възстановителни техники"
(Практическа част върху модел)
- Участниците ще снемат отпечатък и ще отлеят модел, върху който след това ще изработят индиректното възстановяване, следвайки протокола за нанасяне на композитни маси при склуптурирането на индиректното възстановяване.
- Участниците ще фиксират изработеното индиректно възстановяване върху модел.

17.00 ч.: „Мениджмънт на денталната практика в нашите условия”
( Дискусионен панел*)

*По време на дискусионния панел всеки участник може да представи свой клиничен случай, който би искал да дискутира с лектора и с участниците.


Максимален брой участници: 6
Краен срок за записване*: 28.05.2018
*За записан се счита само участникът, който е заплатил таксата до обявения срок.
Място на провеждане: Хасково

За информация и записване: Dental Design EООД
Хасково, ул. Преслав 24, ет.2
Tел.: 038/ 62 08 62; GSM: 0888 000 2