We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
18
APR

Čoavddus gálvomearkahuksemii - Nøkkelen til merkevarebygging

10:00
14:00
Sámediggi - Sametinget
Event organized by Sámediggi - Sametinget

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Iešluohttámuš ja identitehta – čoavddus gálvomearkahuksemii

Dat lea vuosttaš beaivi golmma fágabeaivvis gálvomearkahuksema birra.

Ulbmiljoavku: Ovdalaš Dáhttu-oasseváldit

Mii lea dehálaš go galgá hukset nanu fitnodaga? Ahte lea oidnosis sosiála mediain? Buorre márkanastinmáhttu? Ekonomalaš gálggat? Áibbas sihkkarit! Muhto dan ii nagot olahit buori iešluohttámuša ja fierpmádatoadjebasvuođa haga.

Maŋemus jagiid lea sámi iešluohttámuš ovdánan hirbmosit ja eambbogat leat álggahan mátke- ja kulturealáhusfitnodagaid mat ovddidit sámi identitehta. Dattetge sáhttet guhkes gaskkat ja fierpmádatváilevašvuohta dagahit ahte olmmoš lea akto fitnodagain ja ferte ieš gávnnahit mot galggašii lihkostuvvat. Mii háliidit hástalit oassálastiid duostat hupmat daid áššiid birra mat hehttejit ovdáneami.

Mii áigut fuomášuhttit mot ovttasbargu sáhttá buvttahit gilvoovdamuni ja ahte juogadankultuvrra bokte mii sáhttit buoridit leavvama, ovdáneami ja oadjebasvuođa fitnodaga stuorrumii. Vaikko dus soaitá kulturealáhus, de dus sáhttet leat olu seamma áššit ja hástalusat go dakkáris geas lea mátkeealáhus.

Golmma čoagganeamis (dát lea vuosttaš) galgat mii ságastallamiid, bargobáji ja ovdanbuktimiid bokte hábmet vuođu viidásit ovttasbargui ja fierpmádahkii, seammás go mii nannet iežamet gálvomearkka ja identitehta.

Soaittát deaivat iežat boahttevaš gávpeverdde, ovdalii go boahttevaš gilvaleaddji?

Dieđihanliŋka: http://simplesignup.se/private_event/130298/2366c7c121
Máksá 500 ruvnno.

Bures boahtin!

Boahtte kurssat:
31/05 – Gálvomearkahuksen ja identitehta 1. oassi (Kárášjohka)
19/06 – Gálvomearkahuksen ja identitehta 2. oassi (Deatnu)
_________________________________________________
Selvtillit og identitet – nøkkelen til merkevarebygging

Dette er den første av tre fagdager om merkevarebygging.

Målgruppe: Tidligere Dáhttu-deltakere.

Hva er viktig når en skal bygge en sterk bedrift? Synlighet i sosiale media? God markedskunnskap? Økonomisk teft? Helt sikkert! Men dit kommer en ikke uten god selvtillit og trygghet i et godt nettverk.

De seneste årene har den samiske selvtilliten blomstret og flere har startet egne bedrifter som fremmer samisk identitet i reiselivs- og kulturnæring. Likevel kan geografiske avstander og mangel på nettverk gjøre at en sitter alene med bedriften sin og må finne veien til suksess på egen hånd. Vi ønsker å utfordre deltagerne til å ta de tøffe samtalene om faktorer som hindrer utvikling.

Vi skal fokusere på hvordan samarbeid kan gi konkurransefortrinn og at en delingskultur kan skape vekst, bedre framgang og trygghet til å vokse som bedrift. Selv om du har en kulturnæring, kan du ha mye til felles med en gründer i reiselivsnæringen.

I løpet at tre samlinger (dette er den første) skal vi gjennom samtaler, workshop og presentasjoner danne grunnlaget for videre samarbeid og nettverk, samtidig som vi fokuserer på å styrke egen merkevare og identitet.

Kanskje vil du møte din neste kunde, heller enn din neste konkurrent?

Påmeldingslink: http://simplesignup.se/private_event/130298/2366c7c121
Pris kr. 500,-

Velkommen!

Neste kurs:
31/05 - Merkevarebygging og identitet del 1 (Karasjok)
19/06 - Merkevarebygging og identitet del 2 (Tana)

Venue

Diehtosiida