We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
20
APR

Zdeněk Sendler Park a hřbitov Břežany EDO 2018

19:30
21:00
Sluňákov
Event organized by Sluňákov

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

19.30
Zdeněk Sendler
PARK A HŘBITOV, BŘEŽANY
Ekologické dny Olomouc 2018. Besedy. 20. 4. 2018.
www.slunakov.cz

Člověk vstupuje do krajiny různě. I v antropocénu lze hledat způsoby ovlivnění krajiny, které jsou citlivé, inspirativní, se snahou vytvořit příjemné přátelské prostředí, reagovat na historii osídlení, obce. Přes Kelty, Slovany až po křesťanství. Nový břežanský hřbitov je bezesporu mírně netradičním krajinářským počinem. Nejedná se o solitér, je součástí komponované proměnlivé krajiny, která navazuje na stávající zástavbu, na pole, na Břežanské údolí. Ve výsledku by měl představovat místo setkávání a odpočinku – a to nejen toho posledního. Zdeněk Sendler zvítězil v soutěži na zhotovení územní studie budoucí podoby areálu Výstaviště Flora, v rámci územní studie je nastíněn i názor na širší kontext území včetně navazujících parků. Vítaná příležitost se hosta zeptat i na místní parky jen týden před konáním Jarní Flory Olomouc 2018.

Dipl. Ing. Zdeněk Sendler (*1956). Ateliér zahradní a krajinářské architektury Brno. Vyučil se obor okrasné zahradnictví na zahradnickém učilišti v Rajhradě. Absolvoval Střední zahradnickou školu v Brně - Bohunicích, obor sadovnictví – květinářství a Vysokou zemědělskou školu v Lednici na Moravě, Fakulta zahradnická, obor zahradní a krajinářská tvorba. Příležitostně učí, publikuje, přednáší a k jeho zálibám patří: architektura, film, lukostřelba, cyklistika, včelařství, starší sportovní kabriolety. Nominován na titul Architekt roku 2018, který porota zdůvodnila takto: Za více než čtvrtstoletí dlouhou tvůrčí činnost v oblasti navrhování zahrad, parků a krajiny, která se vždy vyznačuje přirozeností, skromností a pokorou, aniž by se vzdávala svého tvůrčího potenciálu. Jeho tvorba není omezena na jeden druh intervence a nevztahuje se k jednomu měřítku. Se stejnou zaujatostí navrhuje jak zahrady k rodinným domům, tak i stavební obnovu barokních zahrad nebo rekultivace krajiny. Tato výjimečná tvůrčí univerzalita a stálé usilování o kvalitu vlastního návrhu i následné realizace z něj činí jednoho z nejlepších českých zahradních architektů současnosti. Svou citlivost prokázal i při ovlivnění budoucí podoby areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou s uměleckými díly Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka.

První sluňákovský pugét pro Floru v rámci oslavy 60. výročí květinových výstav v Olomouci.

EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2018
20. dubna – 1. května 2018:
Antropocén – doba lidová
Vítejte v době lidové. Době, která doslova páchne člověčinou.

Besedy EDO 2018:
Divadlo hudby – Muzeum umění Olomouc
pátek 20. Dubna:
16.3o Stanislav Komárek.
18.00 Jan Romportl.
19.30 Zd. Sendler
sobota 21. Dubna:
10.00 Jiří Sádlo.
11.30 Happy Farmers. Doku film.
14.00 Petr Pokorný.
15:30 Zdeněk Kratochvíl.
17:00 Eliška Fulínová (Luhanová).
18:00 Martin Dokupil Škabraha.
19:00 David Storch.
neděle 22. Dubna:
10.00 Václav Bělohradský.
13.30 Ľubica Lacinová.
15:00 Doba lidová – kde jsme se to ocitli? D. Storch, V. Bělohradský, Ľ. Lacinová, E. Fulínová, P. Pokorný, Z. Kratochvíl

8. února – 29. dubna
Skříňka Libuše Šlezarové: Sochařské a konceptuální dílo. Práce z let 1974–2014.

Ekojarmark 2018
úterý 1. května, Horní náměstí Olomouc
9.00–18.00 Řemesla, hravá zastavení pro rodiče s dětmi, Společné pobývání na Zemi.
10.00 Tomáš Kočko & ORCHESTR,
12.00 A. M. Úlet,
13.00 Lakuna,
14.30 Žamboši,
16.00 Vanua2,
17.30 D.U.Bmusic
11:00 a 13:00 Vodnická pohádka – Koňmo – divadelní společnost

ORGANIZUJE: SLUŇÁKOV, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
GRAFICKY EDO PODPOŘILI: KRIŠTOF KINTERA a KULTIVAR DESIGN STUDIO
PODPORA: MŽP ČR, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Olomouc třídí odpad,
Exekutorský úřad Přerov - soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha
POZVÁNKU NA EDO UVEŘEJNILI: TV MORAVA s. r. o., Naše příroda, Listy
olomouc.cz, Český rozhlas Olomouc, Salon Práva, Vesmír, 7.G
SPOLUPRÁCE: SMO, MUO - DH, Flora Olomouc, TSMO, RC Heřmánek, DDM Ol, Studenti PřF UP: Udržitelný Palacký - Environmentální studia a udržitelný rozvoj a MRO.

Aktuální, další a podrobný program celého festivalu EDO 2018:
FB skupina: Ekologické dny Olomouc – Sluňákov
www.slunakov.cz