We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
07
APR

Loeng: Dokfoto tänased trendid

17:30
19:30
Dokfoto Keskus
Event organized by Dokfoto Keskus

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

HANNAMARI SHAKYA LOENG “DOKUMENTAALFOTOGRAAFIA JA SELLE TÄNASED TRENDID”
(English translation below)

Helsingi Aalto ülikooli endise dokumentaalfoto õppejõu ja Soome olulisema dokfoto ajakirja Raw View peatoimetaja Hannamari Shakya loeng “Dokumentaalfotograafia ja selle tänased trendid”. Fotoloo “Hübriidtütar” tagamaadest ja fotograafia sotsiaalühiskondlikust eesmärgist (seeria on osaliselt esindatud näitusel “Silmast silma”).

Loengu juhtab sisse Liis Serk, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (BA) ja Tallinna Ülikooli antropoloogia eriala (MA).

Hannamari Shakya endast:
Ma olen õppinud ajakirjandust ja fotograafiat. Mul on magistrikraad kunsti ja kultuuri erialal, kuid olen õppinud ka dokumentaalfilmi, kirjandust ja fotoajakirjandust. Ütleksin, et olen enamasti jutuvestja, kuid tahan aidata ka teistel lugusid rääkida ning seepärast õpetangi. Mulle meeldib õpetada. Häälega rääkides õpid palju. Lisaks õpid palju inimlikkuse kohta.

Minu kõige värskem fotograafiaalane töö on lugu minu tütrest. Kutsun teda hübriidtütreks – ta on pooleldi soomlane ja pooleldi nepaallane. Kodus räägime kahte keelt ning oleme loonud kahest erinevast kultuurist ühe, mis hõlmab mõlemat. Projektis „Hübriidtütar“ uurin nende naiste identiteeti, kellel on vähemalt kaks etnilist või kultuurilist tausta. Nad on soomlased, kuigi ei näe sellisena välja ning ühiskond näeb neid autsaideritena. See on nende naiste jaoks väga valus ja äärmiselt vägivaldne. See on ka lugu eelarvamustest ja rassismist Soomes. Ma tunnen, et sellistele eelarvamustele tuleb vastata ning nende üle muutuvas ühiskonnas avatult diskuteerida.

Loeng on inglise keeles. Sissepääs avatud loengule Dokfoto Keskuse näituse piletiga – 2 EUR

LECTURE BY HANNAMARI SHAKYA “DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY AND ITS CURRENT TRENDS”

Lecture by Hannamari Shakya, former teacher of documentary photography at Aalto University in Helsinki and editor-in-chief of major documentary photography magazine Raw View, “Documentary photography and its current trends”. Background of the photo story Hybrid Daughter and social purpose of photography (the series is partially included in the exhibition Eye-to-Eye.

Lecture will be introduced by Liis Serk, Estonian Art Academy (BA), Tallinn University Anthropology (MA).

Hannamari Shakya by herself:
I´m educated as a journalist and as a photographer. I have Master’s degree in art and culture but I have also studied documentary filmmaking, literature and photojournalism. I would say that I’m mostly a storyteller but I also want to help others to tell stories and that’s why I teach. I love teaching. While you speak aloud, you learn a lot. You learn more about humanity as well.

My latest work as a photographer is a story of my own daughter. I call her a hybrid daughter: she is half-Finnish and half-Nepalese. We speak 2 languages at home and have mixed cultures and have created one that combines all of them. In this project called Hybrid Daughter, I’m investigating the identity of women who are from at least 2 ethnical or cultural backgrounds. They don’t look like Finns but they are, and the society specifies them as outsiders. That is hurtful and extremely violent towards these women. It is also a story of prejudice and racism in Finland. I feel that it is important to react to these pre-assumptions and discuss openly in the changing society.

Lecture will be in English. Entrance with the ticket of the Docphoto Centre – 2 EUR