We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
08
OCT

Extreme VIP boilies cup

10:00
11:00
Dolnobarské rybníky
Event organized by Dolnobarské rybníky

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

1. EXTREME V.I.P. BOILIES CUP 2018


Dolnobarske rašeliniská s.r.o., ako prevádzkovateľ rybníka organizujú 1. Boiliesové preteky na V.I.P. rybníku v Dolnom Bare od 8. 10. 2018 – 14. 10. 2018. Rybník V.I.P. má rozlohu cca 9 ha, na ktorom je vytvorených 5 lovných miest.
Na každom lovnom mieste sú móla a člny.
Maximálny počet tímov na preteky je 5 dvoj alebo 3 členných tímov.
Preteky sú dvojkolové, 1. polčas 70 hodín, 2. polčas 70 hodín.
Tímy v druhom kole môžu vylosovať nové miesta z prvého kola.

Zástupca organizátora pretekov : Faragó Vojtech, tel.: +421905 983 305
Nagy František, tel.: +421905 321 268
Hlavný rozhodca pretekov : Nagy František + dvaja pomocníci.

Cena štartovného na jeden tím je 1000 Eur.

Registrácia na preteky bude prijatá až po uhradení zálohy štartovného 500 Eur, alebo štartovné 1000 Eur do 31. 7. 2018

V prípade, že sa preteky neuskutočnia, t.j. do 31. 7. 2018 nebudú prihlásené minimálne 4 tímy, záloha štartovného alebo štartovné budú vrátené v celom rozsahu.

Druhá časť zálohy štartovného musí byť uhradená do 8. 9. 2018, štartovné nebude vrátené v prípade neúčasti tímov na pretekoch.

Bankové spojenie:
Dolnobarské rašeliniská s.r.o
IBAN : SK9009000000000191718495
SWIFT : GIBASKBX
Do popisu transakcie treba napísať EXTREME VIP BOILIES CUP
KONTAKT : +421 905 983 305
EMAIL : info@dolnobarskyrybnik.sk

Víťazom sa stane tím s najväčším uloveným kaprom.

Cena pre výťazný tím je 3500 Eur + pohár pre členov tímov, + ceny Dolnobarského rybníka.

Ostatné zúčastnené tímy dostanú vecné dary od sponzorov + ceny Dolnobarského rybníka.

Hlavným sponzorom pretekov V.I.P. rybníka je MANOPORY – obchod s rybárskymi a poľovníckymi potrebami Gabčíkovo a Trhová Hradská.

Preteky sa uskutočnia za účasti minimálne 4 tímov, v tomto prípade cena pre výťazný tím je 2800 Eur.

Organizátor pretekov ďalej zabezpečuje pre pretekárov dňa 8.10. pri prezentácii raňajky.

V dňoch 9.10. a 13.10. obed, 11.10. obed pri striedaní, dňa 14.10. obed pri vyhodnotení.

Stravu na ostatné dni si každý zabezpečuje sám. Je možné si objednať stravu aj z reštaurácie.


Zakladanie ohňa je možné na každom lovnom mieste. Drevo si každý zabezpečuje sám. Ubytovanie si každý zabezpečuje sám.

Po zdolaní ryby nie je možné nahadzovať prút pokiaľ nie je ryba ošetrená, zasakovaná alebo šetrne pustená naspäť do vody.


08.10.2018 - 07:00 do 08:00 prezentácia, občerstvenie raňajky
08.10.2018 - 08:00 do 08:30 losovanie miest
08.10.2018 - 08:30 do 10:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
08.10.2018 - 10:00 štart pretekov - 1. polčas
11.10.2018 - 08:00 koniec 1. polčasu, následne presun na hlavné stanovište
11.10.2018 - 09:00 do 09:30 losovanie miest, občerstvenie
11.10.2018 - 09:30 do 11:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
11.10.2018 - 11:00 štart pretekov - 2. polčas
14.10.2018 - 09:00 koniec 2. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
14.10.2018 - 11:00 záverečné vyhodnotenie, občerstvenie

1. Vnadenie je možné len boiliesom (bez obmedzenia veľkosti a množstva.). Method mix, partikel, stick mix, pelety sú zakazáné!!!
2. Ako nástrahu je možné použiť len boilies, (bez obmedzenia veľkosti)!!!
3. Použiťie pasty je povolené.
4. Maximálna dĺžka náväzca 50cm.
5. Maximálny počet prútov na tím 3+3 prúty.
6. Používanie člnu je len na vlastnú zodpovednosť.
7. Používanie vznetových motorov a agregátov je zakázané, používať sa môžu len elektromotory.
8. Z člna je povolené sonarovanie, zavážanie , vnadenie, zdolávania.
9. Používanie veľkého kaprového podberáku je povinné, minimálne 100 x 100 cm.
10. Používanie vaničiek pod ryby je povinné!!! (Podložky sú zakázané!!!).
11. Každý tím musí mať minimálne 4 saky na prechovávanie rýb (len husto tkané!!!). Jeden sak slúži na prechovanie 1 ryby!!!
12. Organizátori si vyhradzujú právo hocikedy kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov.
13. Krmenie je možné z brehu a člnu, na kŕmenie je možné použiť spombu, kobru a prak a zavážacie loďky.
14. Lovné miesta sú označené bójkami, tento priestor ja zakázané opustiť okrem prípadu zdolávania ryby v susednom sektore.
15. Zdolávanie ryb z člnu je povolené a však len s vaničkou v člne!
16. Povinné je používanie dezinfekčných prostriedkov na ryby.
17. Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny organizátorov.
18. V sporných prípadoch a otázkach rozhodujú organizátori.
19. Losovenie bude dvojkolové. V prvom kole tímy budú ťahať lovné miesta podľa poradia uhradenia štartovného alebo zálohy štartovného. Vráťit naspäť vytiahnuté číslo nie je možné. V druhom kole sa budú ťahať podľa lovných miest v prvom kole 1 – 5.
20. V prípade nepriaznivého počasia organizátori majú právo zakázať používanie člna v z dôvodu zdravia a bezpečnosti – v krajnom prípade môžu byť preteky aj pozastavené na neurčitú dobu.
21. Nekultúrne správanie sa v dôsledku nadmerného požitia alkoholickýcj nápojov môžu organizátori trestať vylúčením z pretekov! Ďalej dôvodom vylúčenia môže byť : umiestnenie bójky mimo sektoru, neslušné správanie sa k ostatným účastníkom pretekov, neodborné a nekultúrne zaobchádzanie s rybami.
22. Sú povolené svietiace bójky .
23. Prijímanie návštev je možné denne od 8:00 do 18:00, motorové vozidlá návštevníkov musia byť odstavené pri rampe správcu jazera!
24. Zákaz svietiť na vodu silnými reflektormi!
25. Príjazd osobnými vozidlami k lovným miestam je povolený, za podmienok, že sa autá nemôžu používať počas rybolovu, parkovanie je povolené len na vyhradených miestach.
26. Po ukončení lovu je každý rybár povinný upratať svoje miesto a zanechať lovné miesto v poriadku!
27. Bodované budú len kapre nad 10 kg.
28. Pri vážení môže byť prítomný člen susedného tímu a môže potvrdiť výsledky meraní svojim podpisom.
29. Vylúčený môže byť tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho sektora alebo odovzdal niektorému ďalšiemu tímu.
30. Váženie bude prebiehať pribežne počas celej doby pretekov.
31. Pred zaplnením posledného prechovávacieho saku treba privolať rozhodcov.
32. Do bodovania sa zaráta aj ryba, ktorá bola ulovená pred koncom pretekov ale zdolávanie a podobranie sa uskutoční po ukončení pretekov!