We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
31
MAY

VI Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Pianistów

11:00
20:00
The Fryderyk Chopin Institute
Event organized by The Fryderyk Chopin Institute

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach organizuje w dniach 10-22 sierpnia 2018 roku VI Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Pianistów, który odbędzie się w Pałacu w Radziejowicach. Kurs dedykowany jest uczniom, studentom i absolwentom szkół oraz wyższych uczelni muzycznych, a także wszystkim pianistom zainteresowanym wykonawstwem na instrumentach historycznych, szczególnie tym, którzy planują udział w I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim na Instrumentach historycznych.

W tym roku po raz pierwszy Kurs podzielony będzie na dwie odrębne sesje: historyczną (10-15 sierpnia) oraz współczesną (15-22 sierpnia). Tradycyjnie już młodzi pianiści będą mieli okazję pracować pod kierunkiem wybitnych artystów i uznanych autorytetów pedagogicznych. Klasy mistrzowskie poczas sesji na fortepianach historycznych prowadzić będą: Kristian Bezuidenhout, Nikolai Demidenko, Alexei Lubimov i Tobias Koch. Sesję na fortepianach współczesnych poprowadzą: Nikolai Demidenko, Akiko Ebi oraz Krzysztof Jabłoński. Możliwy jest także udział w obu sesjach. Śladem poprzednich edycji, podczas Kursu odbywać będą się również przygotowane specjalnie dla pianistów dodatkowe spotkania i seminaria oraz koncerty.
Każda z czterech lekcji mistrzowskich trwa 60 minut. Na pełny koszt udziału w jednej sesji (1400 zł) składa się opłata za lekcje mistrzowskie (700 zł) oraz za wyżywienie i zakwaterowanie w Pałacu w Radziejowicach (fakultatywnie, 700 zł). Warunki oraz opłaty związane z udziałem w dwóch sesjach Kursu opisane są szczegółowo w Regulaminie Kursu. Osoby, które uczestniczyły w cyklu koncertów „Młode Talenty w Muzeum Chopina”, jak również polscy pianiści zakwalifikowani do udziału w I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim na instrumentach historycznych zwolnieni są z połowy kosztów uczestnictwa w jednej sesji Kursu.
W bieżącej edycji po raz pierwszy pojawiła się możliwość biernego uczestnictwa, dedykowana studentom lub absolwentom wyższych uczelni muzycznych oraz nauczycielom fortepianu głównego w szkolnictwie średnim i wyższym. Bierny uczestnik ma zagwarantowane prawo wstępu na wszystkie lekcje mistrzowskie podczas danej sesji.

Wszystkich zainteresowanych pianistów czynnym lub biernym uczestnictwem pianistów prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: kursy@nifc.pl. Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2018 roku.

Kontakt:
Joanna Bokszczanin (jbokszczanin@nifc.pl) – Kierownik Biura ds. Organizacji Konkursów, Koncertów i Promocji Młodych Talentów
Michal Bruliński (mbrulinski@nifc.pl)
.............................
ENG:
The Fryderyk Chopin Institute, in collaboration with the Artists’ House in Radziejowice, is organizing the 6th International Master Course for Young Pianists, which will take place from 10 to 22 August 2018 at the Palace in Radziejowice. The course is dedicated to pupils, students and graduates of music schools and conservatories, as well as to all pianists interested in performance on period instruments, especially those who plan to take part in the 1st International Chopin Competition on Period Instruments.
This year, for the first time, the Course will be divided into two separate sessions: period (10–15 August) and modern (15–22 August). As has now become a tradition, the young pianists will have the opportunity to work under the tutelage of eminent artists and recognized pedagogical authorities. The master classes during the session on period pianos will be led by Kristian Bezuidenhout, Nikolai Demidenko, Alexei Lubimov and Tobias Koch. The session on modern pianos will be led by Nikolai Demidenko, Akiko Ebi and Krzysztof Jabłoński. It is also possible to take part in both sessions. As in previous editions, additional meetings, seminars and concerts prepared especially for the pianists will also take place during the Course.
The detailed Course Rules and Regulations are available here. Each of the four master lessons lasts 60 minutes. The full cost of participation in one session (380 Euros) is comprised of a payment for the master lessons (190 Euros) and for room and board at the Palace in Radziejowice (optional, 190 Euros0). The conditions and payments associated with participation in the two sessions of the Course are described in detail in the Course Rules and Regulations.
In the current edition, for the first time, the possibility of passive participation has appeared; it is dedicated to students and graduates of music conservatories, as well as teachers of piano performance at music schools and conservatories. A passive participant is guaranteed the right of admission to all master lessons during a given session.
We ask all pianists interested in active or passive participation to fill out an electronic application form and send it to the following address: kursy@nifc.pl. The application form can be downloaded here. The deadline for submission of applications is 31 May 2018.
Contact:
Joanna Bokszczanin (jbokszczanin@nifc.pl) – Director, Office for the Organization of Competitions, Concerts and Promotion of Young Talents
Michal Bruliński (mbrulinski@nifc.pl)