We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
10
MAY

37.Timočki medicinski dani

11:00
18:30
Timocki medicinski dani
Event organized by Timocki medicinski dani

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

XXXVII Timočki medicinski dani 10 - 12. maj 2018. godine
• Ciljna Grupa - Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
• Trajanje nastave – različito za svaki Simpozijum
• Broj Bodova za prvi dan:
• Za predavača - 12
• Za pasivno učešće – 6
• Maksimalni broj slušalaca/ke –120
• Broj Bodova za drugi i treći dan:
• Za predavača - 8
• Za usmenu prezentaciju - 7
• Za poster prezentaciju - 5
• Za pasivno učešće – 4
Rana kotizacija (zaključno sa 13.04. 2017.) (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika).Kotizacija za prvi dan iznosi za članove 300 dinara , za one koji nisu članovi 800dinara , kotizacija za drugi i treći dan iznosi po 1500 dinara za članove ,odnsno po 2500dinara za one koji nisu članovi Srpskog lekarskog društva.
Mesto održavanja: Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb.Registracioni pult se nalazi u prostoru ispred kongresnih sala. Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa XXXVII Timočkih medicinskih dana. Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju. Elementi programa Timočkih medicinskih dana koji su uključeni kotizacijom: prisustvo svim predavanjima, kongresni materijal, kafe pauze i koktel. Prijavljivanje se vrši do 13.04.2018. godine. Prijavni list dostupan na sajtu SLD podružnice Zaječar.
***svečana večera je planirana za PETAK 11.maj 2018.godine i POSEBNO SE PLAĆA-NIJE URAČUNATA U CENU KOTIZACIJE.