We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
07
APR

Niklas Holmgren Interiör

12:00
16:00
Domeij Gallery
Event organized by Domeij Gallery

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Niklas Holmgren

I N T E R I Ö R

7 april - 5 maj

Vernissage 7 april 12.00-16.00

Det handlar om ömhet. Människan blir aldrig mer naken än när hon exponeras för andras blick. I Niklas Holmgrens målningar är kroppen avklädd på förbud och normer. Här synliggörs det som inte syns. De unga männen, än så länge orörda av tiden, är drabbade av sina inre liv. Sittande, liggande, på glid ut ur tiden och rummet fyller de luften med sin tyngd. Kan en spegel bevara en bild?

Om fotorealismen inom måleriet skulle Roland Barthes förmodligen säga samma sak som om fotografiet. Oavsett vem och hur ett porträtt gestaltar kan själva måleriet bli osynligt. Det är en människa vi ser. Det är dock inte kamerans tekniska förmåga utan måleriets förhäxande mystik. Ansikten, bålen, lemmarna … Soffan, kudden, tatueringen … Varje detalj döljer och avslöjar.

Med en virtuos pensel och en djup känslighet förvandlar Niklas Holmgren de förbigående ögonblicken i beständiga verk. I motsats till ett kameraklick tar det tid att måla med den besatta omsorg som vi bevittnar här. Att avbilda handlar kanske om att blicka inåt sig själv.

/Joanna Persman


Välkommen!


/ English version


It's about tenderness. The human is never as naked as when exposed to the gaze of others. In Niklas Holmgren’s paintings the body is freed from inhibitions and the norm. What is invisible is visible here. The young men, so far untouched by time, are affected by their inner selves. Sitting, lying, adrift out of time and space, their precence weighs heavy in the room. Can a mirror preserve an image?

About photorealism in painting, Roland Barthes would probably say the same as he would about the photograph. Irrespective of who and how a portrait is depicted; the painting can become invisible. It's a person that we see. However, this is not due to the technical abilities of the camera but rather the bewitching mystique of the painting. The faces, the core, the limbs.... The sofa, the pillow, the tattoo... Every detail concealing or uncovering something.

With a virtuous paintbrush and great sensitivity, Niklas Holmgren seizes fleeting moments and captures them in his work. Unlike the click of a camera, painting with the meticulous care seen here consumes time. Possibly the act of depicting is about turning the gaze towards one self.

Joanna Persman / Translated by Koshik Zaman


Welcome!