We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
19
MAY

Metodologia badań stóp i projektowanie indywidualnych wkładek

09:00
17:00
edupodologia.pl
Event organized by edupodologia.pl

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

EFEKT – CO WYKONUJESZ POSZKOLENIU
„Skutecznie badasz … po prostu” – Oceniasz dysfunkcje i schorzenia kończyn dolnych, rozkład obciążeń, stabilometrię – wykonujesz badanie zgodnie z procedurami diagnostycznymi; diagnozujesz problemy stóp, analizując potrzeby całego ruchu (zgodnie z anatomią, podstawami biomechaniki, kinematyki i fizjologii),
„Wybierz metodę diagnostyczną – my pokażemy ci jak interpretować wynik do potrzeb rehabilitacji – leczenia – rozwiązań ortopodologicznych” – dostępne rozwiązania: badania na Twoim sprzęcie, podoskopowe, podoskaner 2D, platforma pedobarograficzna (podobaroskop), podstawowe testy funkcjonalne.
„Projektujesz i dopasowujesz” – projektujesz indywidualne wkładki ortopedyczne dla Pacjentów, sportowców i dzieci, wybraną przez siebie metodą zaopatrzenia (wkładki wykonywane przez elementy , elementy odciążające, wkładki odlewowe dla stóp mocno zniekształconych i diabetycznych, z raną i znacznymi zmianami skórnymi, rozwiązania sportowe).

TREŚCI:
Podologia w ujęciu holistycznym – czyli jak wiele powinien wiedzieć diagnosta (definicje, kierunki rozwoju podologii, podstawowe usługi w zakresie zaopatrzenia stopy).
Anatomia i biomechanika stóp w ujęciu spersonalizowanym: dziecko a dorosły (aspekty rozwojowe).
Wady i schorzenia kończyn dolnych: wady postawy, zmiany przeciążeniowe, rany, zmiany zwyrodnieniowe,
Metody i techniki w diagnozowaniu wad stóp i kończyn dolnych –

WARSZTATY PRZYPADKÓW:
– Metody tradycyjne w diagnostyce stóp i kończyn – podoskop, plantokonturograf (obrys), czyli diagnostyka części podeszwowej stopy,
– Diagnostyka podoskopowa – badania części podeszwowej stopy, możliwość dokonania pomiarów antopometrycznych stopy, rozpoznanie zmian podologicznych (modzele, odciski, brodawki itp.), archiwizacja i przechowywanie danych,
– Diagnostyka podobaroskopowa – badanie statyczne i dynamiczne rozkładu obciążeń stóp w ujęciu siły nacisku, cyklu przetaczania i powierzchni kontaktu stopy z podłożem, stabilometria.
Interpretacja wyników – planowanie procesu terapii, analiza postępów w procesie rehabilitacji i leczenia, wynik badania, a projektowanie elementów odciążających korekcyjnych, odciążających, indywidualnych wkładek ortopedycznych, zaopatrzenia rehabilitacyjnego.
Diagnostyka i pomiary antropometryczne niezbędne do projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych.
Elementy korekcyjne, amortyzujące i odciążające w zaopatrzeniu ortopodologicznym i sportowym.
Projektowanie wkładek:
Korekcyjnych
Profilaktycznych
Z elementami odciążającymi i amortyzującymi
Do potrzeb sportowych
Korytkowych
Dla stóp z problemami skórnymi i raną
Odlewowych

INNE KOMPETENCJE:
Pedagogizacja pacjenta w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne.
Dokumentacja medyczna w projektowaniu wkładek ortopedycznych.
Refundacja NFZ w procesie zaopatrzenia we wkładki ortopedyczne.
Dobór materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych projektowaniu wkładki