We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
19
APR

Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Gdańsk

17:15
19:15
ELSA Gdańsk
Event organized by ELSA Gdańsk

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Drodzy Elsowicze!

Działając na podstawie § 31 ust.5 pkt 2 Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland zwołuję Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Gdańsk na dzień 19 kwietnia 2018 roku na godzinę 17:15. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dokładna sala zostanie podana wkrótce.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej przez Sekretarza Generalnego
2. Wybór organów Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Gdańsk 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Gdańsk
4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Gdańsk z 26 października 2018 roku
5. Wybór Delegatów oraz ich trzech zastępców na Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland, na okres od 19 kwietnia do 19 lipca 2018 roku
6. Raporty z działalności Zarządu Grupy Lokalnej ELSA Gdańsk wraz z dyrektorami za okres od 27 października 2017 roku do 19 kwietnia 2018 roku
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Zebrania


Wszystkim członkom zwyczajnym ELSA Gdańsk przypominam o obowiązku uczestniczenia w WZGL. Dwukrotna nieusprawiedliwionanieobecność stanowi przesłankę utraty członkostwa uchwałą Zarządu Grupy Lokalnej.
Informacje o nieobecnościach wraz z usprawiedliwieniem kierujcie do Sekretarza Generalnego na adres mailowy: secgen@gdansk.elsa.org.pl

Do zobaczenia już niebawem na WZGL!

Klaudia Kalczyńska
Prezes ELSA Gdańsk

Venue

ELSA Gdańsk