We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Stalowa Wola

17:00
19:00
ELSA Stalowa Wola
Event organized by ELSA Stalowa Wola

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Na podstawie § 31 ust. 5 pkt 2 Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland zwołuje się Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Stalowa Wola, które odbędzie się w dniu 17.04.2018 r. (wtorek) o godz. 17:00. Spotykamy się w celu wyboru delegatów na LVII Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland w Toruniu.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Grupy Lokalnej.

2. Sprawdzenie listy obecności członków zwyczajnych ELSA Stalowa Wola i stwierdzenie kworum.

3. Wybór organów Walnego Zebrania Grupy Lokalnej.
a. Przewodniczący Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
b. Wiceprzewodniczący Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
c. Sekretarze Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
d. Komisja Skrutacyjna Walnego Zebrania Grupy Lokalnej

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej oraz zatwierdzenie go.

5. Zatwierdzenie protokołu z WZGL z 9 stycznia 2018 r.

6. Wybór delegatów i ich zastępców na LVII Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland w Toruniu.

7. Zaprezentowanie i zatwierdzenie budżetu Grupy Lokalnej na rok 2018.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Stalowa Wola.


Bardzo proszę wszystkich o punktualne przyjście.

Jednocześnie przypominam, że obecność na WZGL jest obowiązkiem członka zwyczajnego, dwukrotna nieobecność na WZGL jest podstawą do odebrania członkostwa.
Jeśli ktoś z Was nie może pojawić się na WZGL, powinien poinformować o tym Sekretarza Generalnego ELSA Stalowa Wola, w przeciwnym razie brak stawiennictwa będzie traktowany jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

Do zobaczenia!

Ewelina Szczygieł
Prezes ELSA Stalowa Wola