We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
24
APR

Årsmøte, Oslo Byes Vel

18:00
20:00
Oslo Byes Vel
Event organized by Oslo Byes Vel

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Kjære medlem av Selskabet for Oslo Byes Vel,

Vi har med dette gleden av å invitere til årsmøte i selskapet tirsdag 24. april kl. 1800 på Engebret Café, Bankplassen 1.

Dagsorden:

1. Styrets årsberetning 2017 (selskapets 207. arbeidsår, utfyllende trykt versjon vil bli delt ut under årsmøtet.).

2. Årsregnskapet 2017, herunder revisors beretning.

3. Vedtektsendring. Styret foreslår å endre § 19 fra dagens bestemmelse om at Valgkomitéens funksjonstid skal være ett år av gangen til å bli to år av gangen.

4. Valg. Valgkomitéen legger frem komitéens innstilling og presenterer styrets forslag til kommende års valgkomité.

5. Innkomne saker. (Ingen)

Hedersprisen ”Bypatrioten” deles ut under årsmøtet, og mottakeren bekjentgjøres på våre hjemmesider før møtet.

Enkel bevertning. Vel møtt!

Les Årsberetning 2017 her
www.oslobyesvel.no/nyheterblogg/innkalling-til-rsmtet-2018/3